אסטרונומיה


שמש

ירח

ראשון Moon age: 3 days,16 hours,2 minutes,15%
זריחת השמש: 05:33
שקיעת השמש: 19:52
אור יום: 14:19
זריחת הירח: 09:06 (27/06/2017)
שקיעת הירח: 22:41 (27/06/2017)
חרמש מתמלא
15% מואר


רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
01/01/1970 02:00
1 ???? 2017 00:52 UTC
01/01/1970 02:00
9 ???? 2017 04:07 UTC
01/01/1970 02:00
16 ???? 2017 19:26 UTC
01/01/1970 02:00
23 ???? 2017 09:46 UTC


נקודת שווי אביב
תחילת האביב
היפוך קיץ
תחילת הקיץ
נקודת שווי סתיו
תחילת הסתיו
היפוך חורף
תחילת החורף
תחילת האביב First day of Summer First day of Fall First day of Winter
01/01/1970 02:00
20 ??? 2017 10:29 UTC
01/01/1970 02:00
21 ???? 2017 04:25 UTC
01/01/1970 02:00
22 ?????? 2017 20:02 UTC
01/01/1970 02:00
21 ????? 2017 16:29 UTC

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display