אסטרונומיה


שמש

ירח

ראשון Moon age: 9 days,8 hours,28 minutes,70%
זריחת השמש: 05:41
שקיעת השמש: 19:32
אור יום: 13:51
זריחת הירח: 14:00 (17/05/2024)
שקיעת הירח: 02:43 (18/05/2024)
חרמש מתמלא
70% מואר


רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
15/05/2024 14:49
15 מאי 2024 11:49 UTC
23/05/2024 16:54
23 מאי 2024 13:54 UTC
30/05/2024 20:13
30 מאי 2024 17:13 UTC
06/06/2024 15:38
6 יוני 2024 12:38 UTC


נקודת שווי אביב
תחילת האביב
היפוך קיץ
תחילת הקיץ
נקודת שווי סתיו
תחילת הסתיו
היפוך חורף
תחילת החורף
תחילת האביב First day of Summer First day of Fall First day of Winter
20/03/2024 05:07
20 מרץ 2024 03:07 UTC
20/06/2024 23:52
20 יוני 2024 20:52 UTC
22/09/2024 15:44
22 ספטמבר 2024 12:44 UTC
21/12/2024 11:21
21 דצמבר 2024 09:21 UTC

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display