אסטרונומיה


שמש

ירח

ראשון Moon age: 24 days,20 hours,42 minutes,23%
זריחת השמש: 06:36
שקיעת השמש: 17:09
אור יום: 10:33
זריחת הירח: 02:53 (28/01/2022)
שקיעת הירח: 13:04 (28/01/2022)
חרמש נחסר
23% מואר


רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
09/01/2022 20:12
9 ינואר 2022 18:12 UTC
18/01/2022 01:49
17 ינואר 2022 23:49 UTC
25/01/2022 15:42
25 ינואר 2022 13:42 UTC
01/02/2022 07:47
1 פברואר 2022 05:47 UTC


נקודת שווי אביב
תחילת האביב
היפוך קיץ
תחילת הקיץ
נקודת שווי סתיו
תחילת הסתיו
היפוך חורף
תחילת החורף
תחילת האביב First day of Summer First day of Fall First day of Winter
20/03/2022 17:34
20 מרץ 2022 15:34 UTC
21/06/2022 12:15
21 יוני 2022 09:15 UTC
23/09/2022 04:04
23 ספטמבר 2022 01:04 UTC
21/12/2022 23:49
21 דצמבר 2022 21:49 UTC

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display