אסטרונומיה


שמש

ירח

ראשון Moon age: 23 days,23 hours,4 minutes,31%
זריחת השמש: 06:03
שקיעת השמש: 19:24
אור יום: 13:21
זריחת הירח: 01:29 (17/08/2017)
שקיעת הירח: 14:34 (16/08/2017)
חרמש נחסר
31% מואר


רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
30/07/2017 18:24
30 יולי 2017 15:24 UTC
07/08/2017 21:11
7 אוגוסט 2017 18:11 UTC
15/08/2017 04:16
15 אוגוסט 2017 01:16 UTC
21/08/2017 21:31
21 אוגוסט 2017 18:31 UTC


נקודת שווי אביב
תחילת האביב
היפוך קיץ
תחילת הקיץ
נקודת שווי סתיו
תחילת הסתיו
היפוך חורף
תחילת החורף
תחילת האביב First day of Summer First day of Fall First day of Winter
20/03/2017 12:29
20 מרץ 2017 10:29 UTC
21/06/2017 07:25
21 יוני 2017 04:25 UTC
22/09/2017 23:02
22 ספטמבר 2017 20:02 UTC
21/12/2017 18:29
21 דצמבר 2017 16:29 UTC

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display