אסטרונומיה


שמש

ירח

ראשון Moon age: 2 days,21 hours,25 minutes,9%
זריחת השמש: 05:43
שקיעת השמש: 19:47
אור יום: 14:04
זריחת הירח: 08:11 (15/07/2018)
שקיעת הירח: 21:50 (15/07/2018)
חרמש מתמלא
9% מואר


רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
19/07/2018 22:53
19 יולי 2018 19:53 UTC
27/07/2018 23:21
27 יולי 2018 20:21 UTC
04/08/2018 21:19
4 אוגוסט 2018 18:19 UTC
11/08/2018 12:58
11 אוגוסט 2018 09:58 UTC


נקודת שווי אביב
תחילת האביב
היפוך קיץ
תחילת הקיץ
נקודת שווי סתיו
תחילת הסתיו
היפוך חורף
תחילת החורף
תחילת האביב First day of Summer First day of Fall First day of Winter
20/03/2018 18:16
20 מרץ 2018 16:16 UTC
21/06/2018 13:08
21 יוני 2018 10:08 UTC
23/09/2018 04:55
23 ספטמבר 2018 01:55 UTC
22/12/2018 00:23
21 דצמבר 2018 22:23 UTC

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display