אסטרונומיה


שמש

ירח

ראשון Moon age: 13 days,17 hours,54 minutes,99%
זריחת השמש: 05:55
שקיעת השמש: 19:36
אור יום: 13:41
זריחת הירח: 19:00 (02/08/2020)
שקיעת הירח: 04:16 (02/08/2020)
ירח מלא
99% מואר


רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
01/01/1970 02:00
27 2020 12:33 UTC
01/01/1970 02:00
3 2020 15:59 UTC
01/01/1970 02:00
11 2020 16:45 UTC
01/01/1970 02:00
19 2020 02:42 UTC


נקודת שווי אביב
תחילת האביב
היפוך קיץ
תחילת הקיץ
נקודת שווי סתיו
תחילת הסתיו
היפוך חורף
תחילת החורף
תחילת האביב First day of Summer First day of Fall First day of Winter
01/01/1970 02:00
20 2020 03:50 UTC
01/01/1970 02:00
20 2020 21:44 UTC
01/01/1970 02:00
22 2020 13:31 UTC
01/01/1970 02:00
21 2020 10:03 UTC

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display