אסטרונומיה


שמש

ירח

ראשון Moon age: 20 days,11 hours,4 minutes,68%
זריחת השמש: 06:46
שקיעת השמש: 18:03
אור יום: 11:17
זריחת הירח: 22:09 (19/10/2019)
שקיעת הירח: 11:44 (19/10/2019)
חרמש נחסר
68% מואר


רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
01/01/1970 02:00
5 2019 16:48 UTC
01/01/1970 02:00
13 2019 21:09 UTC
01/01/1970 02:00
21 2019 12:40 UTC
01/01/1970 02:00
28 2019 03:39 UTC


נקודת שווי אביב
תחילת האביב
היפוך קיץ
תחילת הקיץ
נקודת שווי סתיו
תחילת הסתיו
היפוך חורף
תחילת החורף
תחילת האביב First day of Summer First day of Fall First day of Winter
01/01/1970 02:00
20 2019 21:59 UTC
01/01/1970 02:00
21 2019 15:55 UTC
01/01/1970 02:00
23 2019 07:51 UTC
01/01/1970 02:00
22 2019 04:20 UTC

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display