אסטרונומיה


שמש

ירח

ראשון Moon age: 20 days,5 hours,55 minutes,70%
זריחת השמש: 06:52
שקיעת השמש: 17:55
אור יום: 11:03
זריחת הירח: 21:56 (26/10/2021)
שקיעת הירח: 11:58 (26/10/2021)
חרמש נחסר
70% מואר


רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
13/10/2021 06:26
13 אוקטובר 2021 03:26 UTC
20/10/2021 17:57
20 אוקטובר 2021 14:57 UTC
28/10/2021 23:06
28 אוקטובר 2021 20:06 UTC
04/11/2021 23:15
4 נובמבר 2021 21:15 UTC


נקודת שווי אביב
תחילת האביב
היפוך קיץ
תחילת הקיץ
נקודת שווי סתיו
תחילת הסתיו
היפוך חורף
תחילת החורף
תחילת האביב First day of Summer First day of Fall First day of Winter
20/03/2021 11:38
20 מרץ 2021 09:38 UTC
21/06/2021 06:33
21 יוני 2021 03:33 UTC
22/09/2021 22:22
22 ספטמבר 2021 19:22 UTC
21/12/2021 18:00
21 דצמבר 2021 16:00 UTC

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display