אסטרונומיה


שמש

ירח

ראשון Moon age: 11 days,5 hours,13 minutes,86%
זריחת השמש: 06:34
שקיעת השמש: 17:12
אור יום: 10:38
זריחת הירח: 13:17 (01/02/2023)
שקיעת הירח: 03:21 (01/02/2023)
חרמש מתמלא
86% מואר


רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
28/01/2023 17:20
28 ינואר 2023 15:20 UTC
05/02/2023 20:29
5 פברואר 2023 18:29 UTC
13/02/2023 18:01
13 פברואר 2023 16:01 UTC
20/02/2023 09:06
20 פברואר 2023 07:06 UTC


נקודת שווי אביב
תחילת האביב
היפוך קיץ
תחילת הקיץ
נקודת שווי סתיו
תחילת הסתיו
היפוך חורף
תחילת החורף
תחילת האביב First day of Summer First day of Fall First day of Winter
20/03/2023 23:25
20 מרץ 2023 21:25 UTC
21/06/2023 17:58
21 יוני 2023 14:58 UTC
23/09/2023 09:51
23 ספטמבר 2023 06:51 UTC
22/12/2023 05:28
22 דצמבר 2023 03:28 UTC

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display