^^

היסטוריית נתונים יומית/חודשית מתחנה זו


בחר דו"ח ולחץ על שלח:

דיווח יומי לחודש ינואר 20181 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 12.0°C
לחות ממוצעת 88%
ממוצע נקודת הטל 10.1°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1016.9 hPa
מהירות רוח ממוצעת 5.2 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 10.3 km/h
כיוון ממוצע 160° ('דדמ)
גשם לחודש 16.0 mm
גשם לשנה 16.0 mm
מקסימום גשם לדקה 4.6 mm ב 01 ב 00:01
טמפרטורת מקסימום 16.0°C ב 01 ב 08:00
טמפרטורת מינימום 10.3°C ב 01 ב 06:03
לחות מקסימאלית 94% ב 01 ב 15:02
לחות מינימאלית 66% ב 01 ב 09:17
לחץ מקסימאלי 1019.1 hPa ב 01 ב 22:59
לחץ מינימאלי 1015.6 hPa ב 01 ב 03:36
מהירות רוח מקסימאלית 14.8 km/h ב 01 ב 11:40
משב רוח מקסימלי 37.0 km/h מ 157°('דדמ) ב 01 ב 09:55
עומס חום מקסימלי 15.9°C ב 01 ב 08:00

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום2 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.3°C
לחות ממוצעת 82%
ממוצע נקודת הטל 12.2°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1019.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 5.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 9.8 km/h
כיוון ממוצע 243° ('מדמ)
גשם לחודש 16.3 mm
גשם לשנה 16.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 02 ב 08:28
טמפרטורת מקסימום 17.6°C ב 02 ב 15:26
טמפרטורת מינימום 11.9°C ב 02 ב 07:08
לחות מקסימאלית 92% ב 02 ב 10:12
לחות מינימאלית 69% ב 02 ב 03:23
לחץ מקסימאלי 1021.1 hPa ב 02 ב 22:27
לחץ מינימאלי 1018.4 hPa ב 02 ב 03:52
מהירות רוח מקסימאלית 14.8 km/h ב 02 ב 14:41
משב רוח מקסימלי 24.1 km/h מ 250°('מדמ) ב 02 ב 16:07
עומס חום מקסימלי 17.6°C ב 02 ב 15:26

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום3 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.2°C
לחות ממוצעת 72%
ממוצע נקודת הטל 10.1°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1019.3 hPa
מהירות רוח ממוצעת 3.9 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 7.2 km/h
כיוון ממוצע 188° ('ד)
גשם לחודש 16.3 mm
גשם לשנה 16.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 03 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 19.1°C ב 03 ב 12:33
טמפרטורת מינימום 12.0°C ב 03 ב 08:00
לחות מקסימאלית 83% ב 03 ב 23:13
לחות מינימאלית 45% ב 03 ב 14:03
לחץ מקסימאלי 1021.7 hPa ב 03 ב 09:11
לחץ מינימאלי 1017.0 hPa ב 03 ב 23:58
מהירות רוח מקסימאלית 11.1 km/h ב 03 ב 10:37
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 286°('מצמ) ב 03 ב 11:44
עומס חום מקסימלי 19.1°C ב 03 ב 12:33

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום4 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 14.3°C
לחות ממוצעת 73%
ממוצע נקודת הטל 9.5°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1013.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 7.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 13.8 km/h
כיוון ממוצע 195° ('דדמ)
גשם לחודש 20.1 mm
גשם לשנה 20.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.5 mm ב 04 ב 15:39
טמפרטורת מקסימום 17.0°C ב 04 ב 15:00
טמפרטורת מינימום 12.7°C ב 04 ב 18:43
לחות מקסימאלית 85% ב 04 ב 19:22
לחות מינימאלית 55% ב 04 ב 15:50
לחץ מקסימאלי 1017.0 hPa ב 04 ב 00:01
לחץ מינימאלי 1011.3 hPa ב 04 ב 23:59
מהירות רוח מקסימאלית 20.4 km/h ב 04 ב 14:22
משב רוח מקסימלי 35.2 km/h מ 274°('מ) ב 04 ב 13:47
עומס חום מקסימלי 17.0°C ב 04 ב 13:50

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום5 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 13.7°C
לחות ממוצעת 83%
ממוצע נקודת הטל 10.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1008.7 hPa
מהירות רוח ממוצעת 9.9 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 18.0 km/h
כיוון ממוצע 251° ('מדמ)
גשם לחודש 76.7 mm
גשם לשנה 76.7 mm
מקסימום גשם לדקה 1.5 mm ב 05 ב 12:46
טמפרטורת מקסימום 17.0°C ב 05 ב 17:00
טמפרטורת מינימום 10.1°C ב 05 ב 06:40
לחות מקסימאלית 93% ב 05 ב 13:34
לחות מינימאלית 62% ב 05 ב 02:37
לחץ מקסימאלי 1012.9 hPa ב 05 ב 23:22
לחץ מינימאלי 1005.6 hPa ב 05 ב 12:25
מהירות רוח מקסימאלית 24.1 km/h ב 05 ב 15:04
משב רוח מקסימלי 46.3 km/h מ 322°('צמ) ב 05 ב 06:32
עומס חום מקסימלי 17.0°C ב 05 ב 16:40

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום6 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.6°C
לחות ממוצעת 81%
ממוצע נקודת הטל 12.3°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1018.6 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.3 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 3.3 km/h
כיוון ממוצע 345° ('צצמ)
גשם לחודש 78.7 mm
גשם לשנה 78.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 06 ב 07:09
טמפרטורת מקסימום 19.0°C ב 06 ב 14:28
טמפרטורת מינימום 12.0°C ב 06 ב 23:58
לחות מקסימאלית 94% ב 06 ב 08:43
לחות מינימאלית 66% ב 06 ב 14:59
לחץ מקסימאלי 1024.0 hPa ב 06 ב 23:56
לחץ מינימאלי 1012.5 hPa ב 06 ב 00:10
מהירות רוח מקסימאלית 11.1 km/h ב 06 ב 01:17
משב רוח מקסימלי 22.2 km/h מ 281°('מ) ב 06 ב 01:17
עומס חום מקסימלי 19.0°C ב 06 ב 14:28

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום7 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 14.4°C
לחות ממוצעת 77%
ממוצע נקודת הטל 10.1°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1027.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.1 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 3.4 km/h
כיוון ממוצע 70° ('מצמ)
גשם לחודש 78.7 mm
גשם לשנה 78.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 07 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 20.0°C ב 07 ב 12:07
טמפרטורת מינימום 9.0°C ב 07 ב 07:58
לחות מקסימאלית 100% ב 07 ב 03:29
לחות מינימאלית 55% ב 07 ב 13:30
לחץ מקסימאלי 1030.0 hPa ב 07 ב 21:01
לחץ מינימאלי 1023.9 hPa ב 07 ב 00:10
מהירות רוח מקסימאלית 7.4 km/h ב 07 ב 18:52
משב רוח מקסימלי 14.8 km/h מ 049°('צמ) ב 07 ב 17:01
עומס חום מקסימלי 20.0°C ב 07 ב 12:07

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום8 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 14.7°C
לחות ממוצעת 65%
ממוצע נקודת הטל 7.8°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1029.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.1 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 3.1 km/h
כיוון ממוצע 37° ('צמ)
גשם לחודש 78.7 mm
גשם לשנה 78.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 08 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 20.7°C ב 08 ב 12:12
טמפרטורת מינימום 8.0°C ב 08 ב 08:00
לחות מקסימאלית 87% ב 08 ב 07:20
לחות מינימאלית 37% ב 08 ב 13:25
לחץ מקסימאלי 1032.2 hPa ב 08 ב 09:13
לחץ מינימאלי 1028.5 hPa ב 08 ב 14:10
מהירות רוח מקסימאלית 7.4 km/h ב 08 ב 15:32
משב רוח מקסימלי 14.8 km/h מ 041°('צמ) ב 08 ב 20:35
עומס חום מקסימלי 25.3°C ב 08 ב 11:38

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום9 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 14.3°C
לחות ממוצעת 74%
ממוצע נקודת הטל 9.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1028.6 hPa
מהירות רוח ממוצעת 0.9 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 2.8 km/h
כיוון ממוצע 44° ('צמ)
גשם לחודש 78.7 mm
גשם לשנה 78.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 09 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 19.2°C ב 09 ב 13:39
טמפרטורת מינימום 7.0°C ב 09 ב 06:59
לחות מקסימאלית 84% ב 09 ב 07:07
לחות מינימאלית 61% ב 09 ב 15:04
לחץ מקסימאלי 1030.3 hPa ב 09 ב 10:06
לחץ מינימאלי 1027.1 hPa ב 09 ב 16:19
מהירות רוח מקסימאלית 7.4 km/h ב 09 ב 13:40
משב רוח מקסימלי 13.0 km/h מ 281°('מ) ב 09 ב 14:06
עומס חום מקסימלי 19.2°C ב 09 ב 13:39

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום10 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.8°C
לחות ממוצעת 71%
ממוצע נקודת הטל 10.5°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1023.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.3 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 3.3 km/h
כיוון ממוצע 54° ('צמ)
גשם לחודש 78.7 mm
גשם לשנה 78.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 10 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 19.3°C ב 10 ב 12:50
טמפרטורת מינימום 12.0°C ב 10 ב 23:59
לחות מקסימאלית 83% ב 10 ב 03:06
לחות מינימאלית 51% ב 10 ב 12:28
לחץ מקסימאלי 1027.5 hPa ב 10 ב 00:01
לחץ מינימאלי 1019.3 hPa ב 10 ב 23:15
מהירות רוח מקסימאלית 9.3 km/h ב 10 ב 13:43
משב רוח מקסימלי 14.8 km/h מ 034°('צמ) ב 10 ב 12:50
עומס חום מקסימלי 19.3°C ב 10 ב 12:50

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום11 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 17.3°C
לחות ממוצעת 42%
ממוצע נקודת הטל 3.2°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1018.0 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.6 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 5.0 km/h
כיוון ממוצע 141° ('דמ)
גשם לחודש 78.7 mm
גשם לשנה 78.7 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 11 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 25.0°C ב 11 ב 14:58
טמפרטורת מינימום 9.0°C ב 11 ב 07:00
לחות מקסימאלית 87% ב 11 ב 02:59
לחות מינימאלית 19% ב 11 ב 16:25
לחץ מקסימאלי 1019.7 hPa ב 11 ב 00:01
לחץ מינימאלי 1016.2 hPa ב 11 ב 16:53
מהירות רוח מקסימאלית 9.3 km/h ב 11 ב 14:44
משב רוח מקסימלי 14.8 km/h מ 224°('דמ) ב 11 ב 12:57
עומס חום מקסימלי 25.3°C ב 11 ב 14:49

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום12 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.6°C
לחות ממוצעת 71%
ממוצע נקודת הטל 10.3°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1021.0 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.3 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.8 km/h
כיוון ממוצע 188° ('ד)
גשם לחודש 79.2 mm
גשם לשנה 79.2 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 12 ב 10:41
טמפרטורת מקסימום 19.4°C ב 12 ב 14:46
טמפרטורת מינימום 12.0°C ב 12 ב 23:59
לחות מקסימאלית 89% ב 12 ב 23:59
לחות מינימאלית 47% ב 12 ב 00:10
לחץ מקסימאלי 1022.6 hPa ב 12 ב 21:36
לחץ מינימאלי 1018.2 hPa ב 12 ב 00:16
מהירות רוח מקסימאלית 9.3 km/h ב 12 ב 15:05
משב רוח מקסימלי 16.7 km/h מ 248°('מדמ) ב 12 ב 13:49
עומס חום מקסימלי 19.4°C ב 12 ב 14:46

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום13 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.3°C
לחות ממוצעת 71%
ממוצע נקודת הטל 9.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1017.5 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.3 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 3.7 km/h
כיוון ממוצע 51° ('צמ)
גשם לחודש 79.2 mm
גשם לשנה 79.2 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 13 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 21.9°C ב 13 ב 14:52
טמפרטורת מינימום 7.0°C ב 13 ב 07:59
לחות מקסימאלית 90% ב 13 ב 01:19
לחות מינימאלית 35% ב 13 ב 13:05
לחץ מקסימאלי 1021.5 hPa ב 13 ב 00:01
לחץ מינימאלי 1014.2 hPa ב 13 ב 16:15
מהירות רוח מקסימאלית 5.6 km/h ב 13 ב 23:21
משב רוח מקסימלי 13.0 km/h מ 242°('מדמ) ב 13 ב 23:15
עומס חום מקסימלי 25.3°C ב 13 ב 10:52

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום14 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 14.8°C
לחות ממוצעת 78%
ממוצע נקודת הטל 10.6°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1017.2 hPa
מהירות רוח ממוצעת 6.3 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 11.5 km/h
כיוון ממוצע 259° ('מ)
גשם לחודש 97.3 mm
גשם לשנה 97.3 mm
מקסימום גשם לדקה 3.0 mm ב 14 ב 18:31
טמפרטורת מקסימום 18.6°C ב 14 ב 12:24
טמפרטורת מינימום 12.0°C ב 14 ב 02:00
לחות מקסימאלית 94% ב 14 ב 08:04
לחות מינימאלית 42% ב 14 ב 12:29
לחץ מקסימאלי 1020.9 hPa ב 14 ב 23:20
לחץ מינימאלי 1014.8 hPa ב 14 ב 03:02
מהירות רוח מקסימאלית 22.2 km/h ב 14 ב 13:50
משב רוח מקסימלי 35.2 km/h מ 262°('מ) ב 14 ב 11:23
עומס חום מקסימלי 18.6°C ב 14 ב 12:24

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום15 ינואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.0°C
לחות ממוצעת 82%
ממוצע נקודת הטל 11.8°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1024.6 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.9 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 6.2 km/h
כיוון ממוצע 236° ('דמ)
גשם לחודש 98.0 mm
גשם לשנה 98.0 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 15 ב 06:32
טמפרטורת מקסימום 19.0°C ב 15 ב 14:00
טמפרטורת מינימום 12.0°C ב 15 ב 08:00
לחות מקסימאלית 94% ב 15 ב 08:27
לחות מינימאלית 64% ב 15 ב 15:49
לחץ מקסימאלי 1027.5 hPa ב 15 ב 22:27
לחץ מינימאלי 1020.8 hPa ב 15 ב 00:01
מהירות רוח מקסימאלית 13.0 km/h ב 15 ב 14:38
משב רוח מקסימלי 22.2 km/h מ 254°('מדמ) ב 15 ב 14:55
עומס חום מקסימלי 19.0°C ב 15 ב 13:13

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היוםממוצעים וערכי מקס/מינ לחודש ינואר 2018 נכון לעכשיו 15
טמפרטורה ממוצעת 14.9°C
לחות ממוצעת 74%
ממוצע נקודת הטל 9.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1020.4 hPa
מהירות רוח ממוצעת 3.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 7.1 km/h
כיוון ממוצע 211° ('דדמ)
גשם לחודש 98.0 mm
גשם לשנה 207.7 mm
מקסימום גשם לדקה 4.6 mm ב 01 ב 00:01
טמפרטורת מקסימום 25.0°C ב 11 ב 14:58
טמפרטורת מינימום 7.0°C ב 13 ב 07:59
לחות מקסימאלית 100% ב 07 ב 03:29
לחות מינימאלית 19% ב 11 ב 16:25
לחץ מקסימאלי 1032.2 hPa ב 08 ב 09:13
לחץ מינימאלי 1005.6 hPa ב 05 ב 12:25
מהירות רוח מקסימאלית 24.1 kmh מ 319°('צמ) ב 05 ב 15:04
משב רוח מקסימלי 46.3 km/h מ 293°('מצמ) ב 05 ב 06:32
עומס חום מקסימלי 25.3°C ב 11 ב 14:49
Avg daily max temp19.3°C
Avg daily min temp10.5°C
Growing degrees days :77.9GDD
Corn growing degrees days:304.5 GDD


סה"כ גשם יומי
16.0 mm ב 1
00.3 mm ב 2
03.8 mm ב 4
56.6 mm ב 5
02.0 mm ב 6
00.5 mm ב 12
18.0 mm ב 14
00.8 mm ב 15