^^

היסטוריית נתונים יומית/חודשית מתחנה זו


בחר דו"ח ולחץ על שלח:

דיווח יומי לחודש מאי 20171 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 71.8°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 29.8 in.
מהירות רוח ממוצעת 1.0 kts
ממוצע עוצמת הרוח 2.7 kts
כיוון ממוצע 254° ('מדמ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 01 ב 00:00
טמפרטורת מקסימום 85.5°F ב 01 ב 13:36
טמפרטורת מינימום 63.0°F ב 01 ב 06:58
לחות מקסימאלית 0% ב 01 ב 00:00
לחות מינימאלית 0% ב 01 ב 00:00
לחץ מקסימאלי 29.905 in. ב 01 ב 23:21
לחץ מינימאלי 29.819 in. ב 01 ב 17:11
מהירות רוח מקסימאלית 5.0 kts מ 290 °('מצמ) ב 01 ב 14:26
משב רוח מקסימלי 11 kts מ 282°('מצמ) ב 01 ב 15:02
עומס חום מקסימלי 82.8°F ב 01 ב 13:36

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום2 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 69.5°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 29.9 in.
מהירות רוח ממוצעת 1.6 kts
ממוצע עוצמת הרוח 3.4 kts
כיוון ממוצע 281° ('מ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 02 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 75.0°F ב 02 ב 15:44
טמפרטורת מינימום 64.6°F ב 02 ב 06:22
לחות מקסימאלית 0% ב 02 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 02 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 29.961 in. ב 02 ב 22:41
לחץ מינימאלי 29.881 in. ב 02 ב 00:14
מהירות רוח מקסימאלית 7.0 kts מ 296 °('מצמ) ב 02 ב 09:20
משב רוח מקסימלי 10 kts מ 284°('מצמ) ב 02 ב 13:30
עומס חום מקסימלי 72.9°F ב 02 ב 15:44

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום3 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 68.4°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 30.0 in.
מהירות רוח ממוצעת 1.3 kts
ממוצע עוצמת הרוח 2.9 kts
כיוון ממוצע 324° ('צמ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 03 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 74.1°F ב 03 ב 16:11
טמפרטורת מינימום 62.4°F ב 03 ב 06:40
לחות מקסימאלית 0% ב 03 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 03 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 30.005 in. ב 03 ב 22:34
לחץ מינימאלי 29.943 in. ב 03 ב 01:46
מהירות רוח מקסימאלית 7.0 kts מ 273 °('מ) ב 03 ב 12:30
משב רוח מקסימלי 11 kts מ 290°('מצמ) ב 03 ב 12:27
עומס חום מקסימלי 71.9°F ב 03 ב 16:11

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום4 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 68.5°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 30.0 in.
מהירות רוח ממוצעת 1.1 kts
ממוצע עוצמת הרוח 2.5 kts
כיוון ממוצע 320° ('צמ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 04 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 74.5°F ב 04 ב 14:22
טמפרטורת מינימום 63.7°F ב 04 ב 05:23
לחות מקסימאלית 0% ב 04 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 04 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 30.029 in. ב 04 ב 23:30
לחץ מינימאלי 29.952 in. ב 04 ב 04:32
מהירות רוח מקסימאלית 7.0 kts מ 270 °('מ) ב 04 ב 11:52
משב רוח מקסימלי 10 kts מ 292°('מצמ) ב 04 ב 15:40
עומס חום מקסימלי 72.3°F ב 04 ב 14:22

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום5 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 69.1°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 30.0 in.
מהירות רוח ממוצעת 0.8 kts
ממוצע עוצמת הרוח 2.2 kts
כיוון ממוצע 331° ('צצמ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 05 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 75.6°F ב 05 ב 16:58
טמפרטורת מינימום 63.0°F ב 05 ב 06:27
לחות מקסימאלית 0% ב 05 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 05 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 30.050 in. ב 05 ב 10:54
לחץ מינימאלי 29.973 in. ב 05 ב 17:10
מהירות רוח מקסימאלית 5.0 kts מ 298 °('מצמ) ב 05 ב 12:07
משב רוח מקסימלי 10 kts מ 290°('מצמ) ב 05 ב 13:36
עומס חום מקסימלי 73.4°F ב 05 ב 16:58

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום6 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 70.0°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 30.0 in.
מהירות רוח ממוצעת 1.1 kts
ממוצע עוצמת הרוח 2.6 kts
כיוון ממוצע 280° ('מ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 06 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 76.5°F ב 06 ב 15:49
טמפרטורת מינימום 65.5°F ב 06 ב 05:57
לחות מקסימאלית 0% ב 06 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 06 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 30.035 in. ב 06 ב 12:05
לחץ מינימאלי 29.976 in. ב 06 ב 19:05
מהירות רוח מקסימאלית 6.0 kts מ 281 °('מ) ב 06 ב 14:01
משב רוח מקסימלי 10 kts מ 281°('מ) ב 06 ב 14:12
עומס חום מקסימלי 74.3°F ב 06 ב 15:49
24 Hour Graph of this day is not available (20170506.gif)7 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 70.0°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 30.0 in.
מהירות רוח ממוצעת 1.6 kts
ממוצע עוצמת הרוח 3.0 kts
כיוון ממוצע 281° ('מצמ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 07 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 77.9°F ב 07 ב 13:32
טמפרטורת מינימום 61.9°F ב 07 ב 06:31
לחות מקסימאלית 0% ב 07 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 07 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 30.014 in. ב 07 ב 00:36
לחץ מינימאלי 29.943 in. ב 07 ב 18:11
מהירות רוח מקסימאלית 7.0 kts מ 292 °('מצמ) ב 07 ב 13:40
משב רוח מקסימלי 11 kts מ 270°('מ) ב 07 ב 12:23
עומס חום מקסימלי 75.7°F ב 07 ב 13:32

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום8 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 74.4°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 30.0 in.
מהירות רוח ממוצעת 1.2 kts
ממוצע עוצמת הרוח 3.0 kts
כיוון ממוצע 49° ('צמ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 08 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 86.4°F ב 08 ב 11:40
טמפרטורת מינימום 62.4°F ב 08 ב 06:28
לחות מקסימאלית 0% ב 08 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 08 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 30.026 in. ב 08 ב 09:47
לחץ מינימאלי 29.923 in. ב 08 ב 17:15
מהירות רוח מקסימאלית 6.0 kts מ 042 °('צמ) ב 08 ב 17:57
משב רוח מקסימלי 13 kts מ 031°('צצמ) ב 08 ב 17:56
עומס חום מקסימלי 83.6°F ב 08 ב 11:40

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום9 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 71.8°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 29.9 in.
מהירות רוח ממוצעת 0.0 kts
ממוצע עוצמת הרוח 0.1 kts
כיוון ממוצע 40° ('צמ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 09 ב 18:00
טמפרטורת מקסימום 72.1°F ב 09 ב 00:03
טמפרטורת מינימום 71.6°F ב 09 ב 18:00
לחות מקסימאלית 0% ב 09 ב 18:00
לחות מינימאלית 0% ב 09 ב 18:00
לחץ מקסימאלי 29.946 in. ב 09 ב 00:03
לחץ מינימאלי 29.911 in. ב 09 ב 18:00
מהירות רוח מקסימאלית 0.0 kts מ 040 °('צמ) ב 09 ב 18:00
משב רוח מקסימלי 2 kts מ 040°('צמ) ב 09 ב 00:03
עומס חום מקסימלי 69.9°F ב 09 ב 00:03
24 Hour Graph of this day is not available (20170509.gif)10 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 80.6°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 29.8 in.
מהירות רוח ממוצעת 0.0 kts
ממוצע עוצמת הרוח 0.0 kts
כיוון ממוצע 2° ('צ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 10 ב 19:00
טמפרטורת מקסימום 89.6°F ב 10 ב 19:00
טמפרטורת מינימום 71.6°F ב 10 ב 19:03
לחות מקסימאלית 0% ב 10 ב 19:00
לחות מינימאלית 0% ב 10 ב 19:00
לחץ מקסימאלי 29.911 in. ב 10 ב 19:02
לחץ מינימאלי 29.799 in. ב 10 ב 19:00
מהירות רוח מקסימאלית 0.0 kts מ 00 °('צ) ב 10 ב 19:00
משב רוח מקסימלי 0 kts מ 00°('צ) ב 10 ב 19:00
עומס חום מקסימלי 86.3°F ב 10 ב 19:00
24 Hour Graph of this day is not available (20170510.gif)11 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 75.2°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 29.9 in.
מהירות רוח ממוצעת 0.0 kts
ממוצע עוצמת הרוח 0.0 kts
כיוון ממוצע 0° ('צ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 11 ב 19:00
טמפרטורת מקסימום 89.6°F ב 11 ב 20:03
טמפרטורת מינימום 69.8°F ב 11 ב 19:00
לחות מקסימאלית 0% ב 11 ב 19:00
לחות מינימאלית 0% ב 11 ב 19:00
לחץ מקסימאלי 29.940 in. ב 11 ב 19:00
לחץ מינימאלי 29.799 in. ב 11 ב 20:02
מהירות רוח מקסימאלית 0.0 kts מ 00 °('צ) ב 11 ב 19:00
משב רוח מקסימלי 0 kts מ 00°('צ) ב 11 ב 19:00
עומס חום מקסימלי 86.3°F ב 11 ב 20:03
24 Hour Graph of this day is not available (20170511.gif)12 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 69.8°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 29.9 in.
מהירות רוח ממוצעת 0.0 kts
ממוצע עוצמת הרוח 0.0 kts
כיוון ממוצע 0° ('צ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 12 ב 12:00
טמפרטורת מקסימום 69.8°F ב 12 ב 12:00
טמפרטורת מינימום 69.8°F ב 12 ב 12:00
לחות מקסימאלית 0% ב 12 ב 12:00
לחות מינימאלית 0% ב 12 ב 12:00
לחץ מקסימאלי 29.940 in. ב 12 ב 12:00
לחץ מינימאלי 29.940 in. ב 12 ב 12:00
מהירות רוח מקסימאלית 0.0 kts מ 00 °('צ) ב 12 ב 12:00
משב רוח מקסימלי 0 kts מ 00°('צ) ב 12 ב 12:00
עומס חום מקסימלי 67.3°F ב 12 ב 12:00
24 Hour Graph of this day is not available (20170512.gif)16 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 72.4°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 29.9 in.
מהירות רוח ממוצעת 0.4 kts
ממוצע עוצמת הרוח 1.7 kts
כיוון ממוצע 31° ('צצמ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 16 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 78.8°F ב 16 ב 19:06
טמפרטורת מינימום 70.7°F ב 16 ב 23:56
לחות מקסימאלית 0% ב 16 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 16 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 29.940 in. ב 16 ב 19:05
לחץ מינימאלי 29.885 in. ב 16 ב 19:16
מהירות רוח מקסימאלית 2.0 kts מ 020 °('צצמ) ב 16 ב 20:12
משב רוח מקסימלי 5 kts מ 039°('צמ) ב 16 ב 19:45
עומס חום מקסימלי 76.6°F ב 16 ב 19:06

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום17 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 74.1°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 29.9 in.
מהירות רוח ממוצעת 1.1 kts
ממוצע עוצמת הרוח 2.7 kts
כיוון ממוצע 30° ('צצמ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 17 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 84.0°F ב 17 ב 11:00
טמפרטורת מינימום 65.8°F ב 17 ב 06:03
לחות מקסימאלית 0% ב 17 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 17 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 29.910 in. ב 17 ב 00:07
לחץ מינימאלי 29.829 in. ב 17 ב 20:11
מהירות רוח מקסימאלית 6.0 kts מ 05 °('צ) ב 17 ב 14:13
משב רוח מקסימלי 11 kts מ 280°('מ) ב 17 ב 14:00
עומס חום מקסימלי 81.5°F ב 17 ב 11:00

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום18 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 77.7°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 29.8 in.
מהירות רוח ממוצעת 1.6 kts
ממוצע עוצמת הרוח 3.7 kts
כיוון ממוצע 19° ('צצמ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 18 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 89.7°F ב 18 ב 14:56
טמפרטורת מינימום 68.8°F ב 18 ב 05:45
לחות מקסימאלית 0% ב 18 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 18 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 29.846 in. ב 18 ב 00:17
לחץ מינימאלי 29.703 in. ב 18 ב 23:53
מהירות רוח מקסימאלית 8.0 kts מ 350 °('צ) ב 18 ב 16:42
משב רוח מקסימלי 17 kts מ 044°('צמ) ב 18 ב 16:35
עומס חום מקסימלי 86.4°F ב 18 ב 14:56

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום19 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 73.6°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 29.8 in.
מהירות רוח ממוצעת 1.8 kts
ממוצע עוצמת הרוח 3.9 kts
כיוון ממוצע 299° ('מצמ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 19 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 79.1°F ב 19 ב 13:01
טמפרטורת מינימום 69.3°F ב 19 ב 06:39
לחות מקסימאלית 0% ב 19 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 19 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 29.939 in. ב 19 ב 22:49
לחץ מינימאלי 29.663 in. ב 19 ב 02:17
מהירות רוח מקסימאלית 7.0 kts מ 286 °('מצמ) ב 19 ב 17:53
משב רוח מקסימלי 13 kts מ 275°('מ) ב 19 ב 17:52
עומס חום מקסימלי 76.9°F ב 19 ב 13:01

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום20 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 70.2°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 30.0 in.
מהירות רוח ממוצעת 3.6 kts
ממוצע עוצמת הרוח 6.1 kts
כיוון ממוצע 280° ('מ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 20 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 75.1°F ב 20 ב 14:37
טמפרטורת מינימום 65.7°F ב 20 ב 06:31
לחות מקסימאלית 0% ב 20 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 20 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 30.011 in. ב 20 ב 22:36
לחץ מינימאלי 29.924 in. ב 20 ב 01:53
מהירות רוח מקסימאלית 12.0 kts מ 264 °('מ) ב 20 ב 15:11
משב רוח מקסימלי 20 kts מ 252°('מדמ) ב 20 ב 14:44
עומס חום מקסימלי 72.9°F ב 20 ב 14:37

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום21 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 70.7°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 30.0 in.
מהירות רוח ממוצעת 2.9 kts
ממוצע עוצמת הרוח 4.9 kts
כיוון ממוצע 282° ('מצמ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 21 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 76.6°F ב 21 ב 13:45
טמפרטורת מינימום 66.8°F ב 21 ב 06:04
לחות מקסימאלית 0% ב 21 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 21 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 30.010 in. ב 21 ב 11:11
לחץ מינימאלי 29.951 in. ב 21 ב 05:12
מהירות רוח מקסימאלית 7.0 kts מ 290 °('מצמ) ב 21 ב 17:51
משב רוח מקסימלי 11 kts מ 322°('צמ) ב 21 ב 16:10
עומס חום מקסימלי 74.5°F ב 21 ב 13:45

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום22 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 76.2°F
לחות ממוצעת 0%
ממוצע נקודת הטל 122.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 29.9 in.
מהירות רוח ממוצעת 1.4 kts
ממוצע עוצמת הרוח 3.1 kts
כיוון ממוצע 200° ('דדמ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 22 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 88.2°F ב 22 ב 16:16
טמפרטורת מינימום 63.4°F ב 22 ב 05:33
לחות מקסימאלית 0% ב 22 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 22 ב 23:59
לחץ מקסימאלי 29.962 in. ב 22 ב 00:02
לחץ מינימאלי 29.761 in. ב 22 ב 23:58
מהירות רוח מקסימאלית 6.0 kts מ 293 °('מצמ) ב 22 ב 13:12
משב רוח מקסימלי 10 kts מ 255°('מדמ) ב 22 ב 13:11
עומס חום מקסימלי 85.2°F ב 22 ב 16:16

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום23 מאי ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 71.7°F
לחות ממוצעת 21%
ממוצע נקודת הטל 100.3°F
לחץ ברומטרי ממוצע 29.9 in.
מהירות רוח ממוצעת 2.3 kts
ממוצע עוצמת הרוח 3.8 kts
כיוון ממוצע 292° ('מצמ)
גשם לחודש 0.00 in.
גשם לשנה 0.00 in.
מקסימום גשם לדקה 0.00 in. ב 23 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 80.1°F ב 23 ב 00:01
טמפרטורת מינימום 60.5°F ב 23 ב 18:02
לחות מקסימאלית 68% ב 23 ב 23:59
לחות מינימאלית 0% ב 23 ב 11:10
לחץ מקסימאלי 30.000 in. ב 23 ב 23:59
לחץ מינימאלי 18.943 in. ב 23 ב 18:02
מהירות רוח מקסימאלית 9.0 kts מ 300 °('מצמ) ב 23 ב 11:06
משב רוח מקסימלי 15 kts מ 255°('מדמ) ב 23 ב 00:27
עומס חום מקסימלי 78.4°F ב 23 ב 19:01

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היוםממוצעים וערכי מקס/מינ לחודש מאי 2017 נכון לעכשיו 23
טמפרטורה ממוצעת 71.8°F
לחות ממוצעת 1%
ממוצע נקודת הטל 121.0°F
לחץ ברומטרי ממוצע 29.925 in.
מהירות רוח ממוצעת 1.6 kts
ממוצע עוצמת הרוח 3.3 kts
כיוון ממוצע 299° ('מצמ)
גשם לחודש 0.142 in.
גשם לשנה 19.567 in.
מקסימום גשם לדקה 0.000 in ב 24 ב 00:02
טמפרטורת מקסימום 89.7°F ב 18 ב 14:56
טמפרטורת מינימום 60.5°F ב 23 ב 18:00
לחות מקסימאלית 72% ב 24 ב 00:02
לחות מינימאלית 0% ב 23 ב 11:10
לחץ מקסימאלי 30.05 in. ב 05 ב 10:54
לחץ מינימאלי 18.94 in. ב 23 ב 18:00
מהירות רוח מקסימאלית 12.0 kts מ 264°('מ) ב 20 ב 15:11
משב רוח מקסימלי 20.0 kts מ 270°('מ) ב 20 ב 14:44
עומס חום מקסימלי 86.4°F ב 18 ב 14:56
Avg daily max temp80.3°F
Avg daily min temp65.7°F


סה"כ גשם יומי