^^

היסטוריית נתונים יומית/חודשית מתחנה זו


בחר דו"ח ולחץ על שלח:

דיווח יומי לחודש יוני 20241 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 24.1°C
לחות ממוצעת 68%
ממוצע נקודת הטל 17.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1017.9 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.4 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.0 km/h
כיוון ממוצע 37° ('צמ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 512.8 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 01 ב 00:00
טמפרטורת מקסימום 30.0°C ב 01 ב 13:01
טמפרטורת מינימום 18.0°C ב 01 ב 07:01
לחות מקסימאלית 87% ב 01 ב 00:00
לחות מינימאלית 30% ב 01 ב 12:14
לחץ מקסימאלי 1019.7 hPa ב 01 ב 08:44
לחץ מינימאלי 1016.4 hPa ב 01 ב 23:59
מהירות רוח מקסימאלית 11.1 km/h ב 01 ב 12:50
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 053°('צמ) ב 01 ב 17:08
עומס חום מקסימלי 33.4°C ב 01 ב 12:20

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום2 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 26.4°C
לחות ממוצעת 71%
ממוצע נקודת הטל 20.1°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1012.9 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 3.9 km/h
כיוון ממוצע 25° ('צצמ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 512.8 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 02 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 32.8°C ב 02 ב 15:01
טמפרטורת מינימום 20.0°C ב 02 ב 07:01
לחות מקסימאלית 90% ב 02 ב 04:53
לחות מינימאלית 31% ב 02 ב 19:49
לחץ מקסימאלי 1016.4 hPa ב 02 ב 00:11
לחץ מינימאלי 1009.9 hPa ב 02 ב 20:20
מהירות רוח מקסימאלית 9.3 km/h ב 02 ב 17:39
משב רוח מקסימלי 22.2 km/h מ 208°('דדמ) ב 02 ב 16:51
עומס חום מקסימלי 35.7°C ב 02 ב 12:23

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום3 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 26.6°C
לחות ממוצעת 78%
ממוצע נקודת הטל 22.1°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1009.7 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.0 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 5.2 km/h
כיוון ממוצע 236° ('דמ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 512.8 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 03 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 31.0°C ב 03 ב 16:01
טמפרטורת מינימום 22.6°C ב 03 ב 05:58
לחות מקסימאלית 92% ב 03 ב 03:22
לחות מינימאלית 48% ב 03 ב 11:10
לחץ מקסימאלי 1010.8 hPa ב 03 ב 23:18
לחץ מינימאלי 1007.9 hPa ב 03 ב 17:05
מהירות רוח מקסימאלית 9.3 km/h ב 03 ב 15:27
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 288°('מצמ) ב 03 ב 15:11
עומס חום מקסימלי 38.2°C ב 03 ב 11:44

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום4 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 26.5°C
לחות ממוצעת 77%
ממוצע נקודת הטל 21.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1009.4 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.4 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 5.9 km/h
כיוון ממוצע 220° ('דמ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 512.8 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 04 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 32.0°C ב 04 ב 15:01
טמפרטורת מינימום 22.1°C ב 04 ב 06:27
לחות מקסימאלית 90% ב 04 ב 07:02
לחות מינימאלית 52% ב 04 ב 14:47
לחץ מקסימאלי 1010.5 hPa ב 04 ב 00:02
לחץ מינימאלי 1008.0 hPa ב 04 ב 18:00
מהירות רוח מקסימאלית 11.1 km/h ב 04 ב 13:55
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 343°('צצמ) ב 04 ב 14:39
עומס חום מקסימלי 39.7°C ב 04 ב 14:33

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום5 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 26.6°C
לחות ממוצעת 76%
ממוצע נקודת הטל 21.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1009.0 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.4 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 5.2 km/h
כיוון ממוצע 254° ('מדמ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 512.8 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 05 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 31.0°C ב 05 ב 18:01
טמפרטורת מינימום 22.0°C ב 05 ב 06:34
לחות מקסימאלית 93% ב 05 ב 06:37
לחות מינימאלית 43% ב 05 ב 17:34
לחץ מקסימאלי 1010.0 hPa ב 05 ב 08:51
לחץ מינימאלי 1007.5 hPa ב 05 ב 17:37
מהירות רוח מקסימאלית 14.8 km/h ב 05 ב 13:16
משב רוח מקסימלי 20.4 km/h מ 292°('מצמ) ב 05 ב 12:02
עומס חום מקסימלי 36.7°C ב 05 ב 17:42

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום6 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 27.2°C
לחות ממוצעת 76%
ממוצע נקודת הטל 22.3°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1008.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 3.4 km/h
כיוון ממוצע 274° ('מ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 512.8 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 06 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 33.0°C ב 06 ב 16:01
טמפרטורת מינימום 22.0°C ב 06 ב 07:01
לחות מקסימאלית 91% ב 06 ב 06:47
לחות מינימאלית 35% ב 06 ב 11:50
לחץ מקסימאלי 1009.7 hPa ב 06 ב 11:30
לחץ מינימאלי 1008.1 hPa ב 06 ב 04:00
מהירות רוח מקסימאלית 9.3 km/h ב 06 ב 17:01
משב רוח מקסימלי 14.8 km/h מ 272°('מ) ב 06 ב 17:01
עומס חום מקסימלי 39.5°C ב 06 ב 15:59

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום7 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 29.1°C
לחות ממוצעת 62%
ממוצע נקודת הטל 20.2°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1008.4 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.0 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.6 km/h
כיוון ממוצע 247° ('מדמ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 512.8 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 07 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 35.0°C ב 07 ב 17:01
טמפרטורת מינימום 23.0°C ב 07 ב 06:01
לחות מקסימאלית 89% ב 07 ב 02:05
לחות מינימאלית 26% ב 07 ב 18:47
לחץ מקסימאלי 1009.5 hPa ב 07 ב 08:24
לחץ מינימאלי 1006.9 hPa ב 07 ב 18:09
מהירות רוח מקסימאלית 9.3 km/h ב 07 ב 13:21
משב רוח מקסימלי 16.7 km/h מ 262°('מ) ב 07 ב 12:46
עומס חום מקסימלי 39.2°C ב 07 ב 11:09

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום8 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 28.6°C
לחות ממוצעת 66%
ממוצע נקודת הטל 20.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1006.0 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.4 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 5.3 km/h
כיוון ממוצע 238° ('מדמ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 512.8 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 08 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 34.4°C ב 08 ב 17:24
טמפרטורת מינימום 23.8°C ב 08 ב 06:18
לחות מקסימאלית 92% ב 08 ב 07:02
לחות מינימאלית 28% ב 08 ב 17:38
לחץ מקסימאלי 1007.4 hPa ב 08 ב 00:02
לחץ מינימאלי 1004.6 hPa ב 08 ב 18:44
מהירות רוח מקסימאלית 11.1 km/h ב 08 ב 14:16
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 256°('מדמ) ב 08 ב 13:42
עומס חום מקסימלי 38.5°C ב 08 ב 11:02

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום9 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 26.7°C
לחות ממוצעת 77%
ממוצע נקודת הטל 22.2°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1007.0 hPa
מהירות רוח ממוצעת 3.1 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 7.0 km/h
כיוון ממוצע 259° ('מ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 512.8 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 09 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 30.0°C ב 09 ב 17:01
טמפרטורת מינימום 24.5°C ב 09 ב 23:59
לחות מקסימאלית 87% ב 09 ב 06:21
לחות מינימאלית 51% ב 09 ב 17:35
לחץ מקסימאלי 1008.7 hPa ב 09 ב 23:15
לחץ מינימאלי 1005.5 hPa ב 09 ב 03:54
מהירות רוח מקסימאלית 14.8 km/h ב 09 ב 13:25
משב רוח מקסימלי 24.1 km/h מ 273°('מ) ב 09 ב 09:24
עומס חום מקסימלי 35.0°C ב 09 ב 16:55

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום10 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 23.6°C
לחות ממוצעת 86%
ממוצע נקודת הטל 21.0°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1008.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 0.6 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 2.3 km/h
כיוון ממוצע 172° ('ד)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 512.8 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 10 ב 11:00
טמפרטורת מקסימום 25.0°C ב 10 ב 01:01
טמפרטורת מינימום 23.0°C ב 10 ב 06:01
לחות מקסימאלית 87% ב 10 ב 06:50
לחות מינימאלית 83% ב 10 ב 01:09
לחץ מקסימאלי 1009.8 hPa ב 10 ב 07:20
לחץ מינימאלי 1008.4 hPa ב 10 ב 01:47
מהירות רוח מקסימאלית 5.6 km/h ב 10 ב 11:00
משב רוח מקסימלי 13.0 km/h מ 146°('דמ) ב 10 ב 03:14
עומס חום מקסימלי 25.8°C ב 10 ב 00:30

24 Hour Graph of this day is not available (20240610.gif)11 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 28.3°C
לחות ממוצעת 73%
ממוצע נקודת הטל 23.0°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1011.5 hPa
מהירות רוח ממוצעת 3.0 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 6.2 km/h
כיוון ממוצע 285° ('מצמ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 512.8 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 11 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 31.0°C ב 11 ב 16:01
טמפרטורת מינימום 24.0°C ב 11 ב 12:01
לחות מקסימאלית 86% ב 11 ב 23:59
לחות מינימאלית 48% ב 11 ב 15:14
לחץ מקסימאלי 1012.5 hPa ב 11 ב 23:34
לחץ מינימאלי 1009.6 hPa ב 11 ב 11:00
מהירות רוח מקסימאלית 13.0 km/h ב 11 ב 15:09
משב רוח מקסימלי 20.4 km/h מ 275°('מ) ב 11 ב 15:08
עומס חום מקסימלי 37.3°C ב 11 ב 15:38

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום12 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 27.2°C
לחות ממוצעת 78%
ממוצע נקודת הטל 22.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1011.9 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.9 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.4 km/h
כיוון ממוצע 262° ('מ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 512.8 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 12 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 31.0°C ב 12 ב 17:01
טמפרטורת מינימום 22.9°C ב 12 ב 05:50
לחות מקסימאלית 91% ב 12 ב 06:42
לחות מינימאלית 45% ב 12 ב 11:55
לחץ מקסימאלי 1012.7 hPa ב 12 ב 07:11
לחץ מינימאלי 1010.9 hPa ב 12 ב 17:11
מהירות רוח מקסימאלית 11.1 km/h ב 12 ב 12:55
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 294°('מצמ) ב 12 ב 12:46
עומס חום מקסימלי 38.5°C ב 12 ב 11:45

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום13 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 28.3°C
לחות ממוצעת 78%
ממוצע נקודת הטל 23.8°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1011.4 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.2 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 3.4 km/h
כיוון ממוצע 5° ('צ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 512.8 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 13 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 33.6°C ב 13 ב 17:54
טמפרטורת מינימום 23.0°C ב 13 ב 07:01
לחות מקסימאלית 92% ב 13 ב 23:59
לחות מינימאלית 49% ב 13 ב 11:27
לחץ מקסימאלי 1013.0 hPa ב 13 ב 08:35
לחץ מינימאלי 1009.4 hPa ב 13 ב 18:13
מהירות רוח מקסימאלית 7.4 km/h ב 13 ב 14:45
משב רוח מקסימלי 16.7 km/h מ 284°('מצמ) ב 13 ב 14:44
עומס חום מקסימלי 43.5°C ב 13 ב 13:02

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום14 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 29.2°C
לחות ממוצעת 76%
ממוצע נקודת הטל 23.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1008.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.3 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 3.5 km/h
כיוון ממוצע 289° ('מצמ)
גשם לחודש 0.3 mm
גשם לשנה 513.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 14 ב 05:12
טמפרטורת מקסימום 35.0°C ב 14 ב 17:01
טמפרטורת מינימום 24.0°C ב 14 ב 08:01
לחות מקסימאלית 100% ב 14 ב 08:54
לחות מינימאלית 32% ב 14 ב 16:35
לחץ מקסימאלי 1010.0 hPa ב 14 ב 00:02
לחץ מינימאלי 1007.4 hPa ב 14 ב 20:29
מהירות רוח מקסימאלית 9.3 km/h ב 14 ב 14:56
משב רוח מקסימלי 14.8 km/h מ 254°('מדמ) ב 14 ב 16:05
עומס חום מקסימלי 43.5°C ב 14 ב 11:09

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום15 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 29.8°C
לחות ממוצעת 72%
ממוצע נקודת הטל 23.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1006.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.0 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.6 km/h
כיוון ממוצע 271° ('מ)
גשם לחודש 0.3 mm
גשם לשנה 513.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 15 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 38.0°C ב 15 ב 15:01
טמפרטורת מינימום 24.0°C ב 15 ב 08:01
לחות מקסימאלית 100% ב 15 ב 09:01
לחות מינימאלית 33% ב 15 ב 14:15
לחץ מקסימאלי 1007.7 hPa ב 15 ב 00:37
לחץ מינימאלי 1005.8 hPa ב 15 ב 13:10
מהירות רוח מקסימאלית 16.7 km/h ב 15 ב 13:51
משב רוח מקסימלי 24.1 km/h מ 298°('מצמ) ב 15 ב 14:20
עומס חום מקסימלי 55.7°C ב 15 ב 14:58

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום16 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 28.3°C
לחות ממוצעת 71%
ממוצע נקודת הטל 22.3°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1008.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.1 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.6 km/h
כיוון ממוצע 276° ('מ)
גשם לחודש 0.3 mm
גשם לשנה 513.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 16 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 33.0°C ב 16 ב 15:01
טמפרטורת מינימום 24.6°C ב 16 ב 04:43
לחות מקסימאלית 90% ב 16 ב 03:39
לחות מינימאלית 31% ב 16 ב 13:50
לחץ מקסימאלי 1010.7 hPa ב 16 ב 23:59
לחץ מינימאלי 1007.1 hPa ב 16 ב 01:12
מהירות רוח מקסימאלית 13.0 km/h ב 16 ב 13:31
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 279°('מ) ב 16 ב 15:04
עומס חום מקסימלי 39.3°C ב 16 ב 11:04

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום17 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 27.1°C
לחות ממוצעת 71%
ממוצע נקודת הטל 21.3°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1010.7 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.9 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.5 km/h
כיוון ממוצע 264° ('מ)
גשם לחודש 0.3 mm
גשם לשנה 513.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 17 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 32.0°C ב 17 ב 16:01
טמפרטורת מינימום 23.7°C ב 17 ב 05:54
לחות מקסימאלית 86% ב 17 ב 06:48
לחות מינימאלית 42% ב 17 ב 18:34
לחץ מקסימאלי 1011.9 hPa ב 17 ב 09:05
לחץ מינימאלי 1009.8 hPa ב 17 ב 18:37
מהירות רוח מקסימאלית 11.1 km/h ב 17 ב 14:39
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 313°('צמ) ב 17 ב 13:22
עומס חום מקסימלי 36.8°C ב 17 ב 15:14

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום18 יוני ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 26.6°C
לחות ממוצעת 73%
ממוצע נקודת הטל 21.2°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1010.2 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.2 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 3.3 km/h
כיוון ממוצע 354° ('צ)
גשם לחודש 0.3 mm
גשם לשנה 513.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 18 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 31.0°C ב 18 ב 14:01
טמפרטורת מינימום 22.0°C ב 18 ב 07:01
לחות מקסימאלית 83% ב 18 ב 23:59
לחות מינימאלית 42% ב 18 ב 11:33
לחץ מקסימאלי 1011.3 hPa ב 18 ב 08:01
לחץ מינימאלי 1008.8 hPa ב 18 ב 17:13
מהירות רוח מקסימאלית 9.3 km/h ב 18 ב 14:48
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 263°('מ) ב 18 ב 14:46
עומס חום מקסימלי 36.2°C ב 18 ב 13:42

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היוםממוצעים וערכי מקס/מינ לחודש יוני 2024 נכון לעכשיו 18
טמפרטורה ממוצעת 27.4°C
לחות ממוצעת 73%
ממוצע נקודת הטל 21.8°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1009.9 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.9 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.6 km/h
כיוון ממוצע 278° ('מ)
גשם לחודש 0.3 mm
גשם לשנה 717.0 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 14 ב 05:12
טמפרטורת מקסימום 38.0°C ב 15 ב 15:01
טמפרטורת מינימום 18.0°C ב 01 ב 07:01
לחות מקסימאלית 100% ב 15 ב 09:01
לחות מינימאלית 26% ב 07 ב 18:47
לחץ מקסימאלי 1019.7 hPa ב 01 ב 08:44
לחץ מינימאלי 1004.6 hPa ב 08 ב 18:44
מהירות רוח מקסימאלית 16.7 kmh מ 011°('צ) ב 15 ב 13:51
משב רוח מקסימלי 24.1 km/h מ 270°('מ) ב 15 ב 14:20
עומס חום מקסימלי 55.7°C ב 15 ב 14:58
Avg daily max temp 32.6°C
Avg daily min temp 22.7°C
Growing degrees days277.6 GDD


סה"כ גשם יומי
00.3 mm ב 14