^^

היסטוריית נתונים יומית/חודשית מתחנה זו


בחר דו"ח ולחץ על שלח:

דיווח יומי לחודש אפריל 20191 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 13.8°C
לחות ממוצעת 83%
ממוצע נקודת הטל 10.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1012.6 hPa
מהירות רוח ממוצעת 5.3 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 9.9 km/h
כיוון ממוצע 234° ('דמ)
גשם לחודש 18.0 mm
גשם לשנה 356.7 mm
מקסימום גשם לדקה 1.3 mm ב 01 ב 06:34
טמפרטורת מקסימום 18.0°C ב 01 ב 15:01
טמפרטורת מינימום 11.0°C ב 01 ב 07:04
לחות מקסימאלית 96% ב 01 ב 09:31
לחות מינימאלית 55% ב 01 ב 17:11
לחץ מקסימאלי 1014.5 hPa ב 01 ב 23:58
לחץ מינימאלי 1010.7 hPa ב 01 ב 03:04
מהירות רוח מקסימאלית 16.7 km/h ב 01 ב 15:34
משב רוח מקסימלי 29.6 km/h מ 303°('מצמ) ב 01 ב 14:25
עומס חום מקסימלי 18.0°C ב 01 ב 15:01

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום2 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.3°C
לחות ממוצעת 76%
ממוצע נקודת הטל 10.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1014.7 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.7 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 5.7 km/h
כיוון ממוצע 260° ('מ)
גשם לחודש 26.6 mm
גשם לשנה 365.3 mm
מקסימום גשם לדקה 1.2 mm ב 02 ב 00:54
טמפרטורת מקסימום 19.0°C ב 02 ב 16:01
טמפרטורת מינימום 11.3°C ב 02 ב 05:52
לחות מקסימאלית 93% ב 02 ב 05:26
לחות מינימאלית 48% ב 02 ב 14:01
לחץ מקסימאלי 1015.7 hPa ב 02 ב 23:18
לחץ מינימאלי 1013.7 hPa ב 02 ב 16:46
מהירות רוח מקסימאלית 13.0 km/h ב 02 ב 14:37
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 268°('מ) ב 02 ב 16:14
עומס חום מקסימלי 19.0°C ב 02 ב 16:01

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום3 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.9°C
לחות ממוצעת 71%
ממוצע נקודת הטל 10.3°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1014.2 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.4 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.7 km/h
כיוון ממוצע 11° ('צ)
גשם לחודש 26.6 mm
גשם לשנה 365.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 03 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 22.0°C ב 03 ב 14:00
טמפרטורת מינימום 10.0°C ב 03 ב 07:59
לחות מקסימאלית 87% ב 03 ב 03:28
לחות מינימאלית 39% ב 03 ב 12:03
לחץ מקסימאלי 1015.6 hPa ב 03 ב 10:02
לחץ מינימאלי 1012.5 hPa ב 03 ב 16:58
מהירות רוח מקסימאלית 7.4 km/h ב 03 ב 15:20
משב רוח מקסימלי 14.8 km/h מ 281°('מ) ב 03 ב 13:33
עומס חום מקסימלי 25.2°C ב 03 ב 11:54

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום4 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.7°C
לחות ממוצעת 76%
ממוצע נקודת הטל 12.2°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1013.5 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.3 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.0 km/h
כיוון ממוצע 14° ('צצמ)
גשם לחודש 26.6 mm
גשם לשנה 365.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 04 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 22.0°C ב 04 ב 13:01
טמפרטורת מינימום 11.0°C ב 04 ב 07:00
לחות מקסימאלית 90% ב 04 ב 23:59
לחות מינימאלית 49% ב 04 ב 13:36
לחץ מקסימאלי 1015.2 hPa ב 04 ב 23:23
לחץ מינימאלי 1012.2 hPa ב 04 ב 04:18
מהירות רוח מקסימאלית 7.4 km/h ב 04 ב 17:42
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 101°('מ) ב 04 ב 17:30
עומס חום מקסימלי 25.2°C ב 04 ב 13:36

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום5 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.6°C
לחות ממוצעת 80%
ממוצע נקודת הטל 13.1°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1015.9 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.0 km/h
כיוון ממוצע 276° ('מ)
גשם לחודש 26.6 mm
גשם לשנה 365.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 05 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 20.3°C ב 05 ב 15:32
טמפרטורת מינימום 13.0°C ב 05 ב 08:01
לחות מקסימאלית 93% ב 05 ב 08:07
לחות מינימאלית 52% ב 05 ב 14:43
לחץ מקסימאלי 1017.2 hPa ב 05 ב 12:19
לחץ מינימאלי 1014.6 hPa ב 05 ב 04:19
מהירות רוח מקסימאלית 13.0 km/h ב 05 ב 12:17
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 256°('מדמ) ב 05 ב 15:21
עומס חום מקסימלי 24.4°C ב 05 ב 15:23

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום6 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 18.4°C
לחות ממוצעת 68%
ממוצע נקודת הטל 11.8°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1013.9 hPa
מהירות רוח ממוצעת 0.9 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 2.7 km/h
כיוון ממוצע 7° ('צ)
גשם לחודש 26.6 mm
גשם לשנה 365.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 06 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 25.0°C ב 06 ב 17:01
טמפרטורת מינימום 12.0°C ב 06 ב 08:01
לחות מקסימאלית 90% ב 06 ב 07:18
לחות מינימאלית 33% ב 06 ב 16:31
לחץ מקסימאלי 1016.3 hPa ב 06 ב 00:10
לחץ מינימאלי 1011.1 hPa ב 06 ב 18:57
מהירות רוח מקסימאלית 11.1 km/h ב 06 ב 15:59
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 027°('צצמ) ב 06 ב 15:58
עומס חום מקסימלי 25.9°C ב 06 ב 17:01

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום7 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 22.6°C
לחות ממוצעת 51%
ממוצע נקודת הטל 11.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1010.3 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.8 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 5.9 km/h
כיוון ממוצע 278° ('מ)
גשם לחודש 26.6 mm
גשם לשנה 365.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 07 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 28.1°C ב 07 ב 17:45
טמפרטורת מינימום 15.1°C ב 07 ב 06:01
לחות מקסימאלית 72% ב 07 ב 00:59
לחות מינימאלית 34% ב 07 ב 15:18
לחץ מקסימאלי 1013.0 hPa ב 07 ב 00:09
לחץ מינימאלי 1008.9 hPa ב 07 ב 17:36
מהירות רוח מקסימאלית 13.0 km/h ב 07 ב 13:01
משב רוח מקסימלי 20.4 km/h מ 277°('מ) ב 07 ב 12:47
עומס חום מקסימלי 27.5°C ב 07 ב 17:45

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום8 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 19.7°C
לחות ממוצעת 72%
ממוצע נקודת הטל 14.2°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1010.3 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.3 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 5.1 km/h
כיוון ממוצע 269° ('מ)
גשם לחודש 26.6 mm
גשם לשנה 365.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 08 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 25.2°C ב 08 ב 12:48
טמפרטורת מינימום 15.1°C ב 08 ב 08:00
לחות מקסימאלית 90% ב 08 ב 23:32
לחות מינימאלית 41% ב 08 ב 11:10
לחץ מקסימאלי 1011.3 hPa ב 08 ב 09:43
לחץ מינימאלי 1009.4 hPa ב 08 ב 18:08
מהירות רוח מקסימאלית 14.8 km/h ב 08 ב 12:59
משב רוח מקסימלי 24.1 km/h מ 200°('דדמ) ב 08 ב 13:11
עומס חום מקסימלי 26.0°C ב 08 ב 12:33

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום9 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 19.5°C
לחות ממוצעת 70%
ממוצע נקודת הטל 13.2°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1011.2 hPa
מהירות רוח ממוצעת 3.2 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 6.7 km/h
כיוון ממוצע 283° ('מצמ)
גשם לחודש 26.6 mm
גשם לשנה 365.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 09 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 27.3°C ב 09 ב 12:55
טמפרטורת מינימום 13.0°C ב 09 ב 06:41
לחות מקסימאלית 90% ב 09 ב 03:20
לחות מינימאלית 31% ב 09 ב 12:58
לחץ מקסימאלי 1014.5 hPa ב 09 ב 23:59
לחץ מינימאלי 1009.2 hPa ב 09 ב 06:06
מהירות רוח מקסימאלית 14.8 km/h ב 09 ב 15:09
משב רוח מקסימלי 25.9 km/h מ 269°('מ) ב 09 ב 15:08
עומס חום מקסימלי 26.9°C ב 09 ב 12:49

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום10 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 17.3°C
לחות ממוצעת 71%
ממוצע נקודת הטל 11.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1016.1 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 5.6 km/h
כיוון ממוצע 288° ('מצמ)
גשם לחודש 26.6 mm
גשם לשנה 365.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 10 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 21.0°C ב 10 ב 14:59
טמפרטורת מינימום 14.0°C ב 10 ב 07:51
לחות מקסימאלית 86% ב 10 ב 07:19
לחות מינימאלית 52% ב 10 ב 17:45
לחץ מקסימאלי 1018.4 hPa ב 10 ב 22:54
לחץ מינימאלי 1014.4 hPa ב 10 ב 05:15
מהירות רוח מקסימאלית 13.0 km/h ב 10 ב 15:12
משב רוח מקסימלי 22.2 km/h מ 281°('מ) ב 10 ב 14:45
עומס חום מקסימלי 24.5°C ב 10 ב 14:14

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום11 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.8°C
לחות ממוצעת 72%
ממוצע נקודת הטל 11.5°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1018.3 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.1 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 5.6 km/h
כיוון ממוצע 33° ('צצמ)
גשם לחודש 26.6 mm
גשם לשנה 365.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 11 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 21.1°C ב 11 ב 11:13
טמפרטורת מינימום 12.0°C ב 11 ב 08:01
לחות מקסימאלית 87% ב 11 ב 06:54
לחות מינימאלית 45% ב 11 ב 13:34
לחץ מקסימאלי 1019.4 hPa ב 11 ב 09:59
לחץ מינימאלי 1017.3 hPa ב 11 ב 19:31
מהירות רוח מקסימאלית 11.1 km/h ב 11 ב 14:33
משב רוח מקסימלי 20.4 km/h מ 284°('מצמ) ב 11 ב 14:32
עומס חום מקסימלי 25.1°C ב 11 ב 15:31

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום16 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 17.6°C
לחות ממוצעת 73%
ממוצע נקודת הטל 12.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1016.2 hPa
מהירות רוח ממוצעת 4.3 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 8.2 km/h
כיוון ממוצע 292° ('מצמ)
גשם לחודש 26.6 mm
גשם לשנה 365.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 16 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 19.7°C ב 16 ב 15:22
טמפרטורת מינימום 16.4°C ב 16 ב 23:59
לחות מקסימאלית 80% ב 16 ב 22:58
לחות מינימאלית 59% ב 16 ב 15:12
לחץ מקסימאלי 1017.7 hPa ב 16 ב 14:00
לחץ מינימאלי 1015.4 hPa ב 16 ב 16:39
מהירות רוח מקסימאלית 16.7 km/h ב 16 ב 15:03
משב רוח מקסימלי 24.1 km/h מ 315°('צמ) ב 16 ב 15:30
עומס חום מקסימלי 19.7°C ב 16 ב 15:22
24 Hour Graph of this day is not available (20190416.gif)17 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.8°C
לחות ממוצעת 70%
ממוצע נקודת הטל 11.2°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1017.7 hPa
מהירות רוח ממוצעת 4.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 8.2 km/h
כיוון ממוצע 270° ('מ)
גשם לחודש 26.6 mm
גשם לשנה 365.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 17 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 19.7°C ב 17 ב 14:54
טמפרטורת מינימום 13.9°C ב 17 ב 06:38
לחות מקסימאלית 87% ב 17 ב 04:47
לחות מינימאלית 51% ב 17 ב 14:10
לחץ מקסימאלי 1018.7 hPa ב 17 ב 11:28
לחץ מינימאלי 1016.6 hPa ב 17 ב 04:51
מהירות רוח מקסימאלית 16.7 km/h ב 17 ב 13:56
משב רוח מקסימלי 27.8 km/h מ 270°('מ) ב 17 ב 16:10
עומס חום מקסימלי 19.7°C ב 17 ב 14:54
24 Hour Graph of this day is not available (20190417.gif)18 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.4°C
לחות ממוצעת 73%
ממוצע נקודת הטל 11.3°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1017.3 hPa
מהירות רוח ממוצעת 4.0 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 7.6 km/h
כיוון ממוצע 268° ('מ)
גשם לחודש 26.6 mm
גשם לשנה 365.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 18 ב 09:38
טמפרטורת מקסימום 19.7°C ב 18 ב 14:54
טמפרטורת מינימום 12.7°C ב 18 ב 06:28
לחות מקסימאלית 87% ב 18 ב 04:47
לחות מינימאלית 51% ב 18 ב 14:10
לחץ מקסימאלי 1018.7 hPa ב 18 ב 11:28
לחץ מינימאלי 1015.4 hPa ב 18 ב 16:39
מהירות רוח מקסימאלית 16.7 km/h ב 18 ב 13:56
משב רוח מקסימלי 27.8 km/h מ 270°('מ) ב 18 ב 16:10
עומס חום מקסימלי 19.7°C ב 18 ב 14:54
24 Hour Graph of this day is not available (20190418.gif)19 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 17.4°C
לחות ממוצעת 65%
ממוצע נקודת הטל 10.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1018.0 hPa
מהירות רוח ממוצעת 10.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 17.1 km/h
כיוון ממוצע 286° ('מצמ)
גשם לחודש 27.9 mm
גשם לשנה 366.6 mm
מקסימום גשם לדקה 0.5 mm ב 19 ב 19:04
טמפרטורת מקסימום 19.3°C ב 19 ב 15:27
טמפרטורת מינימום 15.0°C ב 19 ב 19:16
לחות מקסימאלית 79% ב 19 ב 19:56
לחות מינימאלית 42% ב 19 ב 12:52
לחץ מקסימאלי 1019.2 hPa ב 19 ב 21:46
לחץ מינימאלי 1016.8 hPa ב 19 ב 16:03
מהירות רוח מקסימאלית 22.2 km/h ב 19 ב 16:21
משב רוח מקסימלי 37.0 km/h מ 288°('מצמ) ב 19 ב 14:53
עומס חום מקסימלי 19.2°C ב 19 ב 15:27

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום20 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.2°C
לחות ממוצעת 72%
ממוצע נקודת הטל 11.1°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1017.3 hPa
מהירות רוח ממוצעת 6.4 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 10.8 km/h
כיוון ממוצע 279° ('מ)
גשם לחודש 28.4 mm
גשם לשנה 367.1 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 20 ב 07:43
טמפרטורת מקסימום 20.0°C ב 20 ב 13:54
טמפרטורת מינימום 12.8°C ב 20 ב 06:49
לחות מקסימאלית 90% ב 20 ב 06:41
לחות מינימאלית 49% ב 20 ב 12:37
לחץ מקסימאלי 1018.8 hPa ב 20 ב 00:01
לחץ מינימאלי 1016.4 hPa ב 20 ב 17:01
מהירות רוח מקסימאלית 18.5 km/h ב 20 ב 16:44
משב רוח מקסימלי 27.8 km/h מ 284°('מצמ) ב 20 ב 17:25
עומס חום מקסימלי 20.0°C ב 20 ב 13:32

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום21 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.2°C
לחות ממוצעת 62%
ממוצע נקודת הטל 7.8°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1015.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 9.0 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 15.9 km/h
כיוון ממוצע 289° ('מצמ)
גשם לחודש 30.9 mm
גשם לשנה 369.6 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 21 ב 12:34
טמפרטורת מקסימום 17.2°C ב 21 ב 16:27
טמפרטורת מינימום 11.2°C ב 21 ב 12:11
לחות מקסימאלית 84% ב 21 ב 12:28
לחות מינימאלית 44% ב 21 ב 20:09
לחץ מקסימאלי 1018.6 hPa ב 21 ב 23:06
לחץ מינימאלי 1013.5 hPa ב 21 ב 06:02
מהירות רוח מקסימאלית 24.1 km/h ב 21 ב 08:32
משב רוח מקסימלי 42.6 km/h מ 342°('צצמ) ב 21 ב 08:19
עומס חום מקסימלי 17.2°C ב 21 ב 16:27

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום22 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.2°C
לחות ממוצעת 65%
ממוצע נקודת הטל 8.6°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1019.0 hPa
מהירות רוח ממוצעת 5.1 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 9.3 km/h
כיוון ממוצע 280° ('מ)
גשם לחודש 30.9 mm
גשם לשנה 369.6 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 22 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 19.0°C ב 22 ב 15:55
טמפרטורת מינימום 11.0°C ב 22 ב 06:59
לחות מקסימאלית 82% ב 22 ב 07:38
לחות מינימאלית 42% ב 22 ב 12:33
לחץ מקסימאלי 1022.0 hPa ב 22 ב 22:16
לחץ מינימאלי 1016.8 hPa ב 22 ב 05:18
מהירות רוח מקסימאלית 18.5 km/h ב 22 ב 14:39
משב רוח מקסימלי 27.8 km/h מ 261°('מ) ב 22 ב 13:27
עומס חום מקסימלי 19.0°C ב 22 ב 15:34

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום23 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.9°C
לחות ממוצעת 68%
ממוצע נקודת הטל 9.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1024.1 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 6.0 km/h
כיוון ממוצע 53° ('צמ)
גשם לחודש 30.9 mm
גשם לשנה 369.6 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 23 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 20.7°C ב 23 ב 15:51
טמפרטורת מינימום 11.0°C ב 23 ב 08:00
לחות מקסימאלית 83% ב 23 ב 06:32
לחות מינימאלית 45% ב 23 ב 16:07
לחץ מקסימאלי 1026.4 hPa ב 23 ב 22:12
לחץ מינימאלי 1021.1 hPa ב 23 ב 03:22
מהירות רוח מקסימאלית 11.1 km/h ב 23 ב 14:13
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 040°('צמ) ב 23 ב 17:21
עומס חום מקסימלי 25.3°C ב 23 ב 16:07

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום24 אפריל ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 19.4°C
לחות ממוצעת 55%
ממוצע נקודת הטל 8.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1024.2 hPa
מהירות רוח ממוצעת 3.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 7.7 km/h
כיוון ממוצע 45° ('צמ)
גשם לחודש 30.9 mm
גשם לשנה 369.6 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 24 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 28.8°C ב 24 ב 16:41
טמפרטורת מינימום 11.0°C ב 24 ב 08:00
לחות מקסימאלית 82% ב 24 ב 07:11
לחות מינימאלית 21% ב 24 ב 15:19
לחץ מקסימאלי 1026.0 hPa ב 24 ב 00:07
לחץ מינימאלי 1022.1 hPa ב 24 ב 16:45
מהירות רוח מקסימאלית 13.0 km/h ב 24 ב 18:11
משב רוח מקסימלי 31.5 km/h מ 071°('מצמ) ב 24 ב 18:10
עומס חום מקסימלי 27.7°C ב 24 ב 16:44

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היוםממוצעים וערכי מקס/מינ לחודש אפריל 2019 נכון לעכשיו 24
טמפרטורה ממוצעת 17.1°C
לחות ממוצעת 70%
ממוצע נקודת הטל 11.1°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1016.0 hPa
מהירות רוח ממוצעת 3.6 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 7.3 km/h
כיוון ממוצע 291° ('מצמ)
גשם לחודש 31.0 mm
גשם לשנה 811.0 mm
מקסימום גשם לדקה 1.3 mm ב 01 ב 06:34
טמפרטורת מקסימום 28.8°C ב 24 ב 16:41
טמפרטורת מינימום 10.0°C ב 03 ב 07:59
לחות מקסימאלית 96% ב 01 ב 09:31
לחות מינימאלית 21% ב 24 ב 15:19
לחץ מקסימאלי 1026.4 hPa ב 23 ב 22:12
לחץ מינימאלי 1008.9 hPa ב 07 ב 17:36
מהירות רוח מקסימאלית 24.1 kmh מ 271°('מ) ב 21 ב 08:32
משב רוח מקסימלי 42.6 km/h מ 270°('מ) ב 21 ב 08:19
עומס חום מקסימלי 27.7°C ב 24 ב 16:44
Avg daily max temp21.8°C
Avg daily min temp12.4°C
Growing degrees days :134.7GDD
Corn growing degrees days:465.1 GDD


סה"כ גשם יומי
18.0 mm ב 1
08.6 mm ב 2
01.3 mm ב 19
00.5 mm ב 20
02.5 mm ב 21