^^

היסטוריית נתונים יומית/חודשית מתחנה זו


בחר דו"ח ולחץ על שלח:

דיווח יומי לחודש דצמבר 20191 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 18.4°C
לחות ממוצעת 76%
ממוצע נקודת הטל 14.0°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1016.3 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.4 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.3 km/h
כיוון ממוצע 339° ('צצמ)
גשם לחודש 0.0 mm
גשם לשנה 379.6 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 01 ב 00:00
טמפרטורת מקסימום 23.0°C ב 01 ב 16:01
טמפרטורת מינימום 12.0°C ב 01 ב 07:00
לחות מקסימאלית 83% ב 01 ב 00:00
לחות מינימאלית 56% ב 01 ב 16:30
לחץ מקסימאלי 1017.2 hPa ב 01 ב 09:32
לחץ מינימאלי 1015.1 hPa ב 01 ב 13:43
מהירות רוח מקסימאלית 9.3 km/h ב 01 ב 22:19
משב רוח מקסימלי 16.7 km/h מ 355°('צ) ב 01 ב 14:30
עומס חום מקסימלי 24.9°C ב 01 ב 12:39

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום2 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 18.8°C
לחות ממוצעת 69%
ממוצע נקודת הטל 12.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1017.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.6 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 4.6 km/h
כיוון ממוצע 335° ('צצמ)
גשם לחודש 10.7 mm
גשם לשנה 390.3 mm
מקסימום גשם לדקה 1.0 mm ב 02 ב 01:11
טמפרטורת מקסימום 22.0°C ב 02 ב 12:44
טמפרטורת מינימום 15.0°C ב 02 ב 23:59
לחות מקסימאלית 94% ב 02 ב 05:20
לחות מינימאלית 52% ב 02 ב 15:41
לחץ מקסימאלי 1020.4 hPa ב 02 ב 22:37
לחץ מינימאלי 1015.4 hPa ב 02 ב 02:38
מהירות רוח מקסימאלית 9.3 km/h ב 02 ב 08:55
משב רוח מקסימלי 18.5 km/h מ 034°('צמ) ב 02 ב 12:03
עומס חום מקסימלי 25.0°C ב 02 ב 16:08

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום3 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 17.3°C
לחות ממוצעת 66%
ממוצע נקודת הטל 10.9°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1019.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.1 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 3.3 km/h
כיוון ממוצע 213° ('דדמ)
גשם לחודש 10.7 mm
גשם לשנה 390.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 03 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 21.0°C ב 03 ב 15:01
טמפרטורת מינימום 13.0°C ב 03 ב 03:00
לחות מקסימאלית 78% ב 03 ב 06:33
לחות מינימאלית 45% ב 03 ב 16:40
לחץ מקסימאלי 1021.1 hPa ב 03 ב 09:20
לחץ מינימאלי 1018.5 hPa ב 03 ב 16:40
מהירות רוח מקסימאלית 9.3 km/h ב 03 ב 09:21
משב רוח מקסימלי 13.0 km/h מ 279°('מ) ב 03 ב 15:52
עומס חום מקסימלי 24.9°C ב 03 ב 11:53

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום4 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 17.7°C
לחות ממוצעת 68%
ממוצע נקודת הטל 11.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1019.7 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.5 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 3.9 km/h
כיוון ממוצע 248° ('מדמ)
גשם לחודש 10.7 mm
גשם לשנה 390.3 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 04 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 22.0°C ב 04 ב 15:01
טמפרטורת מינימום 14.0°C ב 04 ב 07:01
לחות מקסימאלית 78% ב 04 ב 23:44
לחות מינימאלית 49% ב 04 ב 13:54
לחץ מקסימאלי 1021.4 hPa ב 04 ב 09:16
לחץ מינימאלי 1018.5 hPa ב 04 ב 15:14
מהירות רוח מקסימאלית 11.1 km/h ב 04 ב 14:00
משב רוח מקסימלי 16.7 km/h מ 279°('מ) ב 04 ב 13:37
עומס חום מקסימלי 25.1°C ב 04 ב 12:09

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום5 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 18.1°C
לחות ממוצעת 76%
ממוצע נקודת הטל 13.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1019.3 hPa
מהירות רוח ממוצעת 4.4 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 8.4 km/h
כיוון ממוצע 271° ('מ)
גשם לחודש 11.0 mm
גשם לשנה 390.6 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 05 ב 17:20
טמפרטורת מקסימום 22.0°C ב 05 ב 13:01
טמפרטורת מינימום 14.0°C ב 05 ב 07:59
לחות מקסימאלית 88% ב 05 ב 17:43
לחות מינימאלית 53% ב 05 ב 12:35
לחץ מקסימאלי 1021.1 hPa ב 05 ב 08:57
לחץ מינימאלי 1017.5 hPa ב 05 ב 13:53
מהירות רוח מקסימאלית 16.7 km/h ב 05 ב 14:41
משב רוח מקסימלי 29.6 km/h מ 249°('מדמ) ב 05 ב 14:27
עומס חום מקסימלי 24.8°C ב 05 ב 12:35

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום6 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 17.1°C
לחות ממוצעת 75%
ממוצע נקודת הטל 12.4°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1019.3 hPa
מהירות רוח ממוצעת 1.0 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 3.4 km/h
כיוון ממוצע 22° ('צצמ)
גשם לחודש 11.3 mm
גשם לשנה 390.9 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 06 ב 19:46
טמפרטורת מקסימום 20.7°C ב 06 ב 13:03
טמפרטורת מינימום 14.1°C ב 06 ב 23:45
לחות מקסימאלית 88% ב 06 ב 06:37
לחות מינימאלית 42% ב 06 ב 13:25
לחץ מקסימאלי 1020.7 hPa ב 06 ב 09:22
לחץ מינימאלי 1018.1 hPa ב 06 ב 04:25
מהירות רוח מקסימאלית 11.1 km/h ב 05 ב 00:09
משב רוח מקסימלי 20.4 km/h מ 303°('מצמ) ב 06 ב 00:08
עומס חום מקסימלי 25.2°C ב 06 ב 13:25

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום7 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 16.1°C
לחות ממוצעת 72%
ממוצע נקודת הטל 11.0°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1019.7 hPa
מהירות רוח ממוצעת 0.6 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 2.4 km/h
כיוון ממוצע 85° ('מ)
גשם לחודש 11.6 mm
גשם לשנה 391.2 mm
מקסימום גשם לדקה 0.3 mm ב 07 ב 07:25
טמפרטורת מקסימום 20.0°C ב 07 ב 15:01
טמפרטורת מינימום 13.0°C ב 07 ב 08:01
לחות מקסימאלית 83% ב 07 ב 05:52
לחות מינימאלית 45% ב 07 ב 13:23
לחץ מקסימאלי 1021.3 hPa ב 07 ב 09:57
לחץ מינימאלי 1018.4 hPa ב 07 ב 14:44
מהירות רוח מקסימאלית 5.6 km/h ב 07 ב 23:17
משב רוח מקסימלי 14.8 km/h מ 031°('צצמ) ב 07 ב 02:56
עומס חום מקסימלי 20.0°C ב 07 ב 15:01

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום8 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.6°C
לחות ממוצעת 83%
ממוצע נקודת הטל 12.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1016.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 5.3 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 10.3 km/h
כיוון ממוצע 147° ('דדמ)
גשם לחודש 32.2 mm
גשם לשנה 411.8 mm
מקסימום גשם לדקה 821.0 mm ב 08 ב 16:37
טמפרטורת מקסימום 19.8°C ב 08 ב 14:32
טמפרטורת מינימום 13.7°C ב 08 ב 02:47
לחות מקסימאלית 94% ב 08 ב 23:59
לחות מינימאלית 63% ב 08 ב 11:43
לחץ מקסימאלי 1019.2 hPa ב 08 ב 00:05
לחץ מינימאלי 1015.1 hPa ב 08 ב 20:36
מהירות רוח מקסימאלית 18.5 km/h ב 08 ב 10:34
משב רוח מקסימלי 29.6 km/h מ 140°('דמ) ב 08 ב 10:34
עומס חום מקסימלי 19.8°C ב 08 ב 14:32

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום9 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 15.8°C
לחות ממוצעת 90%
ממוצע נקודת הטל 14.1°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1015.1 hPa
מהירות רוח ממוצעת 4.4 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 8.6 km/h
כיוון ממוצע 162° ('דדמ)
גשם לחודש 43.9 mm
גשם לשנה 423.5 mm
מקסימום גשם לדקה 0.8 mm ב 09 ב 14:48
טמפרטורת מקסימום 19.3°C ב 09 ב 11:31
טמפרטורת מינימום 14.1°C ב 09 ב 01:06
לחות מקסימאלית 94% ב 09 ב 05:45
לחות מינימאלית 74% ב 09 ב 13:16
לחץ מקסימאלי 1016.1 hPa ב 09 ב 22:11
לחץ מינימאלי 1013.8 hPa ב 09 ב 13:12
מהירות רוח מקסימאלית 14.8 km/h ב 09 ב 13:45
משב רוח מקסימלי 27.8 km/h מ 321°('צמ) ב 09 ב 13:00
עומס חום מקסימלי 19.3°C ב 09 ב 11:31

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום10 דצמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום
טמפרטורה ממוצעת 17.0°C
לחות ממוצעת 82%
ממוצע נקודת הטל 13.8°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1015.8 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.7 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 5.8 km/h
כיוון ממוצע 176° ('ד)
גשם לחודש 43.9 mm
גשם לשנה 423.5 mm
מקסימום גשם לדקה 0.0 mm ב 10 ב 23:59
טמפרטורת מקסימום 21.2°C ב 10 ב 14:49
טמפרטורת מינימום 14.6°C ב 10 ב 03:31
לחות מקסימאלית 93% ב 10 ב 04:00
לחות מינימאלית 56% ב 10 ב 14:23
לחץ מקסימאלי 1017.2 hPa ב 10 ב 10:06
לחץ מינימאלי 1014.7 hPa ב 10 ב 12:55
מהירות רוח מקסימאלית 13.0 km/h ב 10 ב 12:05
משב רוח מקסימלי 22.2 km/h מ 175°('ד) ב 10 ב 11:41
עומס חום מקסימלי 24.7°C ב 10 ב 14:20

לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היוםממוצעים וערכי מקס/מינ לחודש דצמבר 2019 נכון לעכשיו 10
טמפרטורה ממוצעת 17.2°C
לחות ממוצעת 76%
ממוצע נקודת הטל 12.7°C
לחץ ברומטרי ממוצע 1018.0 hPa
מהירות רוח ממוצעת 2.4 km/h
ממוצע עוצמת הרוח 5.5 km/h
כיוון ממוצע 188° ('ד)
גשם לחודש 43.4 mm
גשם לשנה 43.6 mm
מקסימום גשם לדקה 821.0 mm ב 08 ב 16:37
טמפרטורת מקסימום 23.0°C ב 01 ב 16:01
טמפרטורת מינימום 12.0°C ב 01 ב 07:00
לחות מקסימאלית 94% ב 09 ב 05:45
לחות מינימאלית 42% ב 06 ב 13:25
לחץ מקסימאלי 1021.4 hPa ב 04 ב 09:16
לחץ מינימאלי 1013.8 hPa ב 09 ב 13:12
מהירות רוח מקסימאלית 18.5 kmh מ 140°('דמ) ב 08 ב 10:34
משב רוח מקסימלי 29.6 km/h מ 135°('דמ) ב 08 ב 10:34
עומס חום מקסימלי 25.2°C ב 06 ב 13:25
Avg daily max temp21.1°C
Avg daily min temp13.7°C
Growing degrees days :74.2GDD
Corn growing degrees days:218.2 GDD


סה"כ גשם יומי
10.7 mm ב 2
00.3 mm ב 5
00.3 mm ב 6
00.3 mm ב 7
20.6 mm ב 8
11.7 mm ב 9