:ל WXSIM תחזית Kfar Saba
:בוצע על ידי Saratoga-Weather.org
:עודכן שני, 19-Apr-2021 07:00 am
 
היום

מעונן חלקית
מעונן חלקית
הלילה

מעונן חלקית
מעונן חלקית
שלישי

מעונן חלקית
מעונן חלקית
שלישי
בלילה
בהיר
בהיר
רביעי

מעונן חלקית
מעונן חלקית
רביעי
בלילה
מעונן חלקית
מעונן חלקית
חמישי

שמש
שמש
חמישי
בלילה
בהיר
בהיר
:גבוה 39° :נמוך 24° :גבוה 30° :נמוך 15° :גבוה 27° :נמוך 15° :גבוה 28° :נמוך 14°
               
מע-דר-מע←דר-דר-מז
10
קמ"ש
בריזה קלה
דר-מז←מז
5
קמ"ש
אויר קל
מע-צפ-מע←דר-מע
13-30
קמ"ש
בריזה מתחזקת
צפ-צפ-מע
שקט

שקט
צפ-צפ-מע
16-31←8-29
קמ"ש
בריזה מתחזקת
צפ-צפ-מז←צפ-צפ-מע
4
קמ"ש
אויר קל
צפ-צפ-מע
17-32←10-29
קמ"ש
בריזה מתחזקת
צפ-צפ-מז←צפ-צפ-מע
4
קמ"ש
אויר קל
UV: 9
 מאוד גבוה 
UV: 10
 מאוד גבוה 
UV: 9
 מאוד גבוה 
UV: 10
 מאוד גבוה 

 

היום
 
חלקית מעונן ב בוקר, נעשה מעונן חלקית עד בעיקר מעונן אחר הצהרים. Near record heat. מקסימום 39°. עד UV מדד 9. -רוח דרומיתדרום מזרח בסביבות 10 קמ"ש ב בוקר, משתנה למע-דר-מע אחר הצהרים.
הלילה
 
מעונן חלקית עד בעיקר מעונן בערב, נעשה מעונן חלקית אחרי חצות. Warm. מינימום 24°. רוח מזרחית בסביבות 5 קמ"ש בערב, משתנה לדר-מז אחרי חצות.
שלישי
 
חלקית מעונן ב בוקר, נעשה חלקית עד בעיקר בהיר אחר הצהרים. Hot. מקסימום 30°, אבל טמפרטורה יורדת אחר הצהרים. עד UV מדד 10. רוח דרום מערב בסביבות 13 קמ"ש, משבים עד 30 קמ"ש, ב בוקר, משתנה למע-צפ-מע אחר הצהרים.
שלישי בלילה
 
בהיר בערב, נעשה נאה אחרי חצות. מינימום 15°. -רוח צפוניתצפון מערב כמעט שקט.
רביעי
 
חלקית מעונן. מקסימום 27°. עד UV מדד 9. -רוח צפוניתצפון מערב בסביבות 8 קמ"ש, משבים עד 29 קמ"ש, ב בוקר, נעשה 16 קמ"ש, משבים עד 31 קמ"ש, אחר הצהרים.
רביעי בלילה
 
מעונן חלקית עד בעיקר מעונן בערב, נעשה מעונן חלקית אחרי חצות. מינימום 15°. -רוח צפוניתצפון מערב בסביבות 4 קמ"ש בערב, משתנה לצפ-צפ-מז אחרי חצות.
חמישי
 
שמש. Warm. מקסימום 28°. עד UV מדד 10. -רוח צפוניתצפון מערב בסביבות 10 קמ"ש, משבים עד 29 קמ"ש, ב בוקר, נעשה 17 קמ"ש, משבים עד 32 קמ"ש, אחר הצהרים.
חמישי בלילה
 
בהיר. מינימום 14°. -רוח צפוניתצפון מערב בסביבות 4 קמ"ש בערב, משתנה לצפ-צפ-מז אחרי חצות.

WXSIM forecast formatting script by Saratoga-Weather.org.