:ל WXSIM תחזית Kfar Saba
:בוצע על ידי Saratoga-Weather.org
:עודכן שלישי, 16-Jan-2018 07:00 am
 
היום

מעונן חלקית
מעונן חלקית
הלילה

בעיקר מעונן
בעיקר מעונן
רביעי

סיכוי לגשם
סיכוי לגשם
רביעי
בלילה
סיכוי לגשם
סיכוי לגשם
חמישי

סיכוי לגשם
סיכוי לגשם
חמישי
בלילה
סבירות לגשם
סבירות לגשם
שישי

מעונן חלקית
מעונן חלקית
שישי
בלילה
בהיר
בהיר
5 mm. <5 mm. 2 mm. 10 mm.
:גבוה 18° :נמוך 10° :גבוה 17° :נמוך 11° :גבוה 17° :נמוך 7° :גבוה 15° :נמוך 8°
          WCh: 4°    
מע-דר-מע
8
קמ"ש
בריזה קלה
מע-דר-מע
5
קמ"ש
אויר קל
מע-דר-מע←דר-דר-מע
14-32
קמ"ש
בריזה מתחזקת
דר-דר-מע
10
קמ"ש
בריזה קלה
דר-דר-מע
34-49←22-45
קמ"ש
בריזה חזקה
מע
45-65
קמ"ש
סערה
מע
28-49←38-51
קמ"ש
רוח סוערת
דר-דר-מע←מע
5←11-31
קמ"ש
בריזה מתחזקת
UV: 3
 בינוני 
UV: 2
 נמוך 
UV: 3
 בינוני 
UV: 3
 בינוני 

 

היום
 
חלקית עד בעיקר בהיר ב בוקר, נעשה מעונן חלקית אחר הצהרים. מקסימום 18°. עד UV מדד 3. -רוח מערביתדרום מערב בסביבות 8 קמ"ש.
הלילה
 
מעונן חלקית עד בעיקר מעונן. מינימום 10°. -רוח מערביתדרום מערב בסביבות 5 קמ"ש.
רביעי
 
חלקית עד בעיקר בהיר ב בוקר, נעשה מעונן חלקית עד בעיקר מעונן אחר הצהרים. קלוש סיכוי ל גשם ב בוקר, ואז סיכוי ל גשם אחר הצהרים. מקסימום 17°. עד UV מדד 2. -רוח דרומיתדרום מערב בסביבות 14 קמ"ש, משבים עד 32 קמ"ש, ב בוקר, משתנה למע-דר-מע אחר הצהרים. סיכוי לגשם 50%. גשום בעיקר בסביבות 5 mm.
רביעי בלילה
 
חלקית מעונן. קל עד בינוני .ערפל סיכוי ל גשם. מינימום 11°. -רוח דרומיתדרום מערב בסביבות 10 קמ"ש. סיכוי לגשם 40%. גשום בעיקר בין 2 ו 5 mm.
חמישי
 
חלקית מעונן ב בוקר, נעשה מעונן חלקית עד בעיקר מעונן אחר הצהרים. סיכוי ל גשם. רוחy. מקסימום 17°. עד UV מדד 3. -רוח דרומיתדרום מערב בסביבות 22 קמ"ש, משבים עד 45 קמ"ש, ב בוקר, נעשה 34 קמ"ש, משבים עד 49 קמ"ש, אחר הצהרים. סיכוי לגשם 40%. גשום בעיקר בסביבות 2 mm.
חמישי בלילה
 
מעונן ברובו עד מעונן בערב, נעשה בעיקר מעונן אחרי חצות. גשם סביר בערב, ואז סיכוי ל גשם אחרי חצות. Very windy. מינימום 7°. אפקט הרוח ranging from 4 עד 14. רוח מערבית בסביבות 45 קמ"ש, משבים עד 65 קמ"ש. סיכוי לגשם 70%. גשום בעיקר בסביבות 10 mm.
שישי
 
חלקית מעונן ב בוקר, נעשה בעיקר בהיר אחר הצהרים. רוחy. מקסימום 15°. עד UV מדד 3. רוח מערבית בסביבות 38 קמ"ש, משבים עד 51 קמ"ש, ב בוקר, נעשה 28 קמ"ש, משבים עד 49 קמ"ש, אחר הצהרים.
שישי בלילה
 
בהיר. מינימום 8°. רוח מערבית בסביבות 11 קמ"ש, משבים עד 31 קמ"ש, בערב, משתנה לדר-דר-מע בסביבות 5 קמ"ש אחרי חצות.

WXSIM forecast formatting script by Saratoga-Weather.org.