:ל WXSIM תחזית Kfar Saba
:בוצע על ידי Saratoga-Weather.org
:עודכן שלישי, 23-Jul-2019 03:00 pm
 
אחה"צ

בהיר
בהיר
הלילה

בהיר
בהיר
רביעי

שמש
שמש
רביעי
בלילה
בהיר
בהיר
חמישי

שמש
שמש
חמישי
בלילה
בהיר
בהיר
שישי

שמש
שמש
שישי
בלילה
בהיר
בהיר
:גבוה 33° :נמוך 25° :גבוה 33° :נמוך 24° :גבוה 33° :נמוך 23° :גבוה 34° :נמוך 23°
Heat: 42°   Heat: 38°   Heat: 37°   Heat: 37°  
מע-צפ-מע
14-31
קמ"ש
בריזה מתחזקת
דר-מע←צפ-צפ-מז
4
קמ"ש
אויר קל
מע
16-30←10-28
קמ"ש
בריזה מתחזקת
דר-דר-מע←צפ-צפ-מז
3
קמ"ש
אויר קל
מע-צפ-מע
16-30←8-27
קמ"ש
בריזה מתחזקת
צפ-צפ-מז
3
קמ"ש
אויר קל
מע-צפ-מע
16-32←8-28
קמ"ש
בריזה מתחזקת
דר-דר-מז←צפ
3
קמ"ש
אויר קל
UV: 5
 בינוני 
UV: 11
 קיצוני 
UV: 11
 קיצוני 
UV: 10
 מאוד גבוה 

 

אחה"צ
 
בהיר. Hot. מקסימום 33°. עומס חום עד ל 42°. עד UV מדד 5. -רוח מערביתצפון מערב בסביבות 14 קמ"ש, משבים עד 31 קמ"ש.
הלילה
 
בהיר. מינימום 25°. -רוח צפוניתצפון מזרח בסביבות 4 קמ"ש בערב, משתנה לדר-מע אחרי חצות.
רביעי
 
שמש. Hot. מקסימום 33°. עומס חום עד ל 38°. עד UV מדד 11. רוח מערבית בסביבות 10 קמ"ש, משבים עד 28 קמ"ש, ב בוקר, נעשה 16 קמ"ש, משבים עד 30 קמ"ש, אחר הצהרים.
רביעי בלילה
 
בהיר. מינימום 24°. -רוח צפוניתצפון מזרח בסביבות 3 קמ"ש בערב, משתנה לדר-דר-מע אחרי חצות.
חמישי
 
שמש. Hot. מקסימום 33°. עומס חום עד ל 37°. עד UV מדד 11. -רוח מערביתצפון מערב בסביבות 8 קמ"ש, משבים עד 27 קמ"ש, ב בוקר, נעשה 16 קמ"ש, משבים עד 30 קמ"ש, אחר הצהרים.
חמישי בלילה
 
בהיר. מינימום 23°. -רוח צפוניתצפון מזרח בסביבות 3 קמ"ש.
שישי
 
שמש. Hot. מקסימום 34°. עומס חום עד ל 37°. עד UV מדד 10. -רוח מערביתצפון מערב בסביבות 8 קמ"ש, משבים עד 28 קמ"ש, ב בוקר, נעשה 16 קמ"ש, משבים עד 32 קמ"ש, אחר הצהרים.
שישי בלילה
 
בהיר. מינימום 23°. רוח צפונית בסביבות 3 קמ"ש בערב, משתנה לדר-דר-מז אחרי חצות.

WXSIM forecast formatting script by Saratoga-Weather.org.