:ל WXSIM תחזית Kfar Saba
:בוצע על ידי Saratoga-Weather.org
:עודכן ראשון, 15-Sep-2019 11:00 am
 
אחה"צ

נאה
נאה
הלילה

מעונן חלקית
מעונן חלקית
שני

בעיקר שמש
בעיקר שמש
שני
בלילה
בהיר
בהיר
שלישי

שמש
שמש
שלישי
בלילה
בהיר
בהיר
רביעי

שמש
שמש
רביעי
בלילה
בהיר
בהיר
:גבוה 30° :נמוך 22° :גבוה 30° :נמוך 21° :גבוה 30° :נמוך 21° :גבוה 30° :נמוך 21°
               
מע
15-33
קמ"ש
בריזה מתחזקת
דר-מע
5
קמ"ש
אויר קל
מע←דר-מע
12-29
קמ"ש
בריזה בינונית
מז-צפ-מז←צפ-צפ-מז
3
קמ"ש
אויר קל
צפ-מע
17-32←6-28
קמ"ש
בריזה מתחזקת
צפ-צפ-מז
4←9-25
קמ"ש
בריזה בינונית
צפ-צפ-מע
19-34←10-30
קמ"ש
בריזה מתחזקת
צפ-צפ-מז←צפ-מע
שקט

שקט
UV: 9
 מאוד גבוה 
UV: 8
 מאוד גבוה 
UV: 8
 מאוד גבוה 
UV: 8
 מאוד גבוה 

 

אחה"צ
 
נאה. מקסימום 30°. עד UV מדד 9. רוח מערבית בסביבות 15 קמ"ש, משבים עד 33 קמ"ש.
הלילה
 
בהיר בערב, נעשה נאה עד מעונן חלקית אחרי חצות. מינימום 22°. רוח דרום מערב בסביבות 5 קמ"ש.
שני
 
חלקית עד בעיקר בהיר ב בוקר, נעשה שמש אחר הצהרים. מקסימום 30°. עד UV מדד 8. רוח דרום מערב בסביבות 12 קמ"ש, משבים עד 29 קמ"ש, ב בוקר, משתנה למערב אחר הצהרים.
שני בלילה
 
בהיר. מינימום 21°. -רוח צפוניתצפון מזרח בסביבות 3 קמ"ש בערב, משתנה למז-צפ-מז אחרי חצות.
שלישי
 
שמש. מקסימום 30°. עד UV מדד 8. רוח צפון מערב בסביבות 6 קמ"ש, משבים עד 28 קמ"ש, ב בוקר, נעשה 17 קמ"ש, משבים עד 32 קמ"ש, אחר הצהרים.
שלישי בלילה
 
בהיר. מינימום 21°. -רוח צפוניתצפון מזרח בסביבות 9 קמ"ש, משבים עד 25 קמ"ש, בערב, נעשה 4 קמ"ש אחרי חצות.
רביעי
 
שמש. מקסימום 30°. עד UV מדד 8. -רוח צפוניתצפון מערב בסביבות 10 קמ"ש, משבים עד 30 קמ"ש, ב בוקר, נעשה 19 קמ"ש, משבים עד 34 קמ"ש, אחר הצהרים.
רביעי בלילה
 
בהיר. מינימום 21°. רוח צפון מערב כמעט שקט בערב, משתנה לצפ-צפ-מז אחרי חצות.

WXSIM forecast formatting script by Saratoga-Weather.org.